fbpx

Din elanslutning

Ska du flytta, bygga nytt hus eller dra el till stugan?

Med vårt 7000 km långa elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder på Gotland. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar.

Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus eller till en komplementbyggnad på tomten? Här kan du läsa mer om vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att göra en ny anslutning till elnätet. 

Tillfällig anslutning

En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid (max 1 år), exempelvis vid byggnation och olika tillfälliga evenemang.

Hus i bostadsområde

Ändra ditt abonnemang

Vill du ändra huvudsäkring, flytta din elmätare, ledning eller slå ihop två eller flera abonnemang?

Arbete nära ledning

Vårt elnät finns både under och över marken. När du ska bygga, gräva eller spränga nära en ledning är det därför bra att veta var kablarna ligger så att de inte skadas av misstag. 

Övervakningsplan

Elnätsföretag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget efterlever reglerna för unbundling och hur detta arbete löpande förbättras. Planen ska även ta upp företagsledningens och de anställdas skyldigheter i detta avseende.

Årlig rapport

Varje år skrivs även en rapport som redovisar de åtgärder som vidtagits enligt föregående års övervakningsplan och denna rapport ges in till  Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars respektive år. Rapporten ska också offentliggöras och finnas tillgänglig på företagets webbplats. Du kan läsa den senast inlämnade rapporten här nedan.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.