fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Din elanslutning

Ska du flytta, bygga nytt hus eller dra el till stugan?

Med vårt 7000 km långa elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder på Gotland. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus eller till en komplementbyggnad på tomten? Här kan du läsa mer om vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att göra en ny anslutning till elnätet. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Tillfällig anslutning

En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid (max 1 år), exempelvis vid byggnation och olika tillfälliga evenemang.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Ändra ditt abonnemang

Vill du ändra huvudsäkring, flytta din elmätare, ledning eller slå ihop två eller flera abonnemang?

Geab_maj (26)_2

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning innebär att förekomst av Geabs ledningar i mark (el, fjärrvärme, fiber och signalkabel) markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av märkpinnar.

Rapport på årlig övervakningsplan

Alla elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom företaget arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.