fbpx

Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus, företaget eller till en komplementbyggnad på tomten?  Eller vill du återansluta ett hus till elnätet? Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät.

Anlita ett auktoriserat elföretag

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Steg för steg - så går det till att ansluta el till din fastighet

Förutsättningarna för elanslutning ser olika ut i varje fall. Olika faktorer så som långa avstånd och storleken på anslutningen kan ha stor påverkan på hur lång tid det tar att genomföra anslutningen. Få en prisindikation längre ner på denna sida. 

Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med arbetet. Din elinstallatör skickar in en föranmälan till oss. I föranmälan ska det framgå vad som ska göras samt bifogas en karta med fastigheten inritad och en situationsplan där en önskad placering av ditt mätarskåp är inritat.

När vi mottagit föranmälan från din installatör skickas en offert till dig på anslutningsavgiften. I offerten framgår vad du respektive Geab ska göra.

Du beställer anslutningen genom att skriva under och skicka tillbaka beställningsblanketten som du får med offerten. Geab påbörjar inget arbete innan en föranmälan och beställning från dig har kommit in.

Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. För att veta vad som krävs just för din anslutning gör vi en projektering och beredning innan utförandet kan påbörjas.

Förutom att göra elinstallationen i huset, sätter din elinstallatör upp ditt mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner. Geab gräver schaktet fram till din närmaste fastighetsgräns och du gräver schaktet på din fastighet. Geab förlägger sedan kabeln i schakten fram till ditt mätarskåp. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss och vi förlägger kabel och sätter upp elmätaren, då startar debitering av din anläggning. 

Du får information om ditt abonnemang när elmätaren är inkopplad i ditt mätarskåp. Din elinstallatör ansvarar för
att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din fastighet och du ser till att marken återställs på din fastighet.

  Jag önskar prisindikation på

  Vid ändring: Ange befintligt anläggnings-ID

  Kontaktuppgifter

  För- och efternamn

  Ev. Företag

  E-postadress

  Telefonnummer

  Fastighetsbeteckning

  Adress

  Välj säkringsstorlek

  16A20A25AAnnan

  Övrig information eller meddelande till oss

  Bifoga en kartbild (max 5MB).

  Önskad placering av mätarskåpet

  Koordinater för önskad placering av mätarskåpet

  Jag godkänner Geabs hantering av mina personuppgifter


  Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan här.

  Hur lång tid tar anslutningen?

  En elanslutning från förfrågan till det att ditt hus fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

  När får jag offerten?
  När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss skickar vi en offert. Finns det redan el draget till tomtgränsen brukar det ta ett par veckor mindre. Om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert tar det längre tid.
  Hur lång tid tar arbetet?

  Vi beräknar att en nyanslutning kan ta 3-14 månader, i vissa fall även längre. Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall och beror på olika faktorer. 

  • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till tomtgränsen.
  • Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
  • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

  Vad kostar en anslutning?

  För en elanslutning om 16-25 A till vårt elnät avgörs kostnaden av avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste anslutningsbara punkt i Geabs elnät. Detta gäller för avstånd upp till 200 meter. Som minst kostar anslutningen 50 000 kr inkl. moms, enligt 2024 års prislista.

  För längre avstånd tillkommer en kostnad per meter för överstigande sträcka. Önskar ni en prisindikation fyller ni i formuläret för att få en uppfattning om kostnaden.

  Fyll i formuläret ovan för att få en uppfattning om kostnaden 

  Tillfällig anslutning

  En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid (max 1 år), exempelvis vid byggnation och olika tillfälliga evenemang.

  Egenproducerad el

  Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart samhälle? Producera egen el är en bra början. Allt fler väljer att investera i små anläggningar för egen förbrukning. 

  Broschyr

  Ladda ner vår broschyr med tips och guidning  hur du får el till din fastighet. 

  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.