fbpx

Vi bygger framtidens elnät

Vi investerar i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi planerar att investera för cirka 1 miljard de kommande fem åren i syfte att både förnya, förstärka, utveckla elnätet och förbättra leveranskvaliteten. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett investeringsprogram för att kapacitetshöja vårt centrala elnät på ön, totalt investerar vi cirka 2 miljarder kronor. Arbetet förväntas pågå fram till 2040.

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. De nästkommande åren genomför vi ytterligare förbättringar i elnätet på Gotland. 

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Distribution_Randijaur_042

Röjning av ledningsgator

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. 

Smart elnätsövervakning

Vi satsar på ännu säkrare elleveranser och utökar digitaliseringen av elnätet genom att installera Exeri Smart Grid Surveillance. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.