fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Vi bygger framtidens elnät

Mer vädertåligt och anpassat till förnybar energi

Vi investerar i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi planerar att investera för cirka 1 miljard de kommande fem åren i syfte att både förnya, förstärka, utveckla elnätet och förbättra leveranskvaliteten. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Distribution_Randijaur_130

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. De nästkommande åren genomför vi ytterligare förbättringar i elnätet på Gotland. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Smart elnätsövervakning

Vi satsar på ännu säkrare elleveranser och utökar digitaliseringen av elnätet genom att installera Exeri Smart Grid Surveillance. Systemet ger kontinuerlig digital övervakning av luftledningsnätet och nya möjligheter att minska avbrottstiderna för elnätskunderna.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Hur vi kan nyttja elnätet mer flexibelt?

Det händer mycket inom energisystemet just nu. Geab är med i EU-projektet CoordiNet för att lära oss hur vi kan nyttja elnätet mer flexibelt vilken i sin tur skapar möjligheter för nya kunder att ansluta i områden där det råder kapacitetsbrist. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Elmätare för framtidens elnät

Syftet med den nya smarta elmätaren är att ge dig som konsument större makt och förståelse över din elanvändning. Det ska bli lättare att läsa och förstå en elmätare så att du själv ska kunna påverka din elkonsumtion.

Geab_maj (1)lr

Ombyggnation befintlig kraftledning

Gotlands Elnät planerar för en ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Detta i ett led att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten i området.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.