fbpx

Vi bygger framtidens elnät

Vi investerar i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi planerar att investera för cirka 1 miljard de kommande fem åren i syfte att både förnya, förstärka, utveckla elnätet och förbättra leveranskvaliteten. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Elnätsoperatör

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. De nästkommande åren genomför vi ytterligare förbättringar i elnätet på Gotland. 

Ombyggnation kraftledning

Gotlands Elnät planerar just nu för två projekt. Ombyggnation av nätet mellan Ygne till Hemse, samt Hemse till Näs. Syftet med ombyggnationerna är att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten.

Smart elmätare

Snart får du en ny elmätare

Från och med 1 januari 2025 ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till nya, smarta elmätare. Klart 2024.

Röjning av ledningsgator

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. 

Smart elnätsövervakning

Vi satsar på ännu säkrare elleveranser och utökar digitaliseringen av elnätet genom att installera Exeri Smart Grid Surveillance. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.