fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Ny anslutning

Att göra en permanent anslutning till elnätet

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus, företaget eller till en komplementbyggnad på tomten?  Eller vill du återansluta ett hus till elnätet? Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät.

Geab_ny2

Nya anslutningar

Så går det till- steg för steg

Anlita ett auktoriserad elföretag som sköter all kontakt med oss.

Installatören skickar en föranmälan till oss som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter en offert på anslutningskostnaden. Elinstallatören behöver uppge din e-postadress till oss för att kunna skicka en offert per mail. Till föranmälan ska situationsplan eller karta som visar fastighetens placering och önskad anslutningspunkt bifogas.

Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi stam fastighetsbeteckningen från där det styckats av och koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.


Vi rekommenderar att elinstallatören anlitas och skickar förfrågan till oss. Skulle du vilja göra en prisindikation, kan du använda vårt formulär längre ner på denna sida och bifoga en karta/situationsplan där fastighetens placering och önskad anslutningspunkt till fastigheten framgår.

Skicka underskriven beställningsblankett till oss så fort som möjligt. Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende. Vi påbörjar inget arbete på ditt ärende innan vi mottagit påskriven beställning.

När vi fått din beställning påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering. Efter projekteringen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta, vilket till stor del beror på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse.

Vi tar kontakt med installatören när vi har information angående ärendet. T ex när vi vet vart vi kommer ifrån och annan information som berör ärendet.

Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning.

Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av elinstallatör. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

När färdiganmälan är registrerad går ärendet vidare till en projektledare hos Geab som ansvarar för anslutningen. Tidsplanen är beroende av beställarens krav, orderstock hos Geab samt material och  entreprenadupphandling.

När alla förberedelser är klara utför vi grävarbetet till din fastighetsgräns och till sist sätter vi upp den nya elmätaren och ansluter elledningen till ditt hus. Elinstallatören kopplar på elen i din bostad. Vi återställer marken utanför din fastighetsgräns och du ser till att marken återställs innanför din fastighetsgräns.

Anlita ett auktoriserat elföretag

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Vad kostar en ny anslutning?

För en elanslutning på 16-25 A till vårt elnät avgörs kostnaden av avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste anslutningsbara punkt i Geabs elnät alternativ elnätsstation. Detta gäller för avstånd upp till 0-600 meter. Som minst kostar anslutningen 37 500 kronor och avståndet kan då vara 0-200 meter som mest. För längre avstånd tillkommer en meterkostnad för överstigande sträcka. För avstånd längre än 600 meter beräknas kostnaden individuellt för sträckan som överstiger 600 meter. För 35 ampere och uppåt avgörs kostnaden genom individuell beräkning.

→ Använd formuläret längst ner på sidan för att be om en prisindikation för din elanslutning.

Hur lång tid tar anslutningen?

En elanslutning från förfrågan till det att ditt hus fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

När får jag offerten?
När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss skickar vi en offert. Finns det redan el draget till tomtgränsen brukar det ta ett par veckor mindre. Om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert tar det längre tid.
Hur lång tid tar arbetet?

Vi beräknar att en nyanslutning kan ta 3-14 månader, i vissa fall även längre. Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall och beror på olika faktorer. 

 • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till tomtgränsen.
 • Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
 • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Räcker tiden inte till?

Hinner du inte få anslutningen till önskat datum kan du via din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Läs mer om om tillfällig anslutning här.

Prisindikation elanslutning

Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan här.

  Jag önskar prisindikation på

  Vid ändring: Ange befintligt anläggnings-ID  Kontaktuppgifter

  För- och efternamn

  Ev. Företag

  E-postadress

  Telefonnummer  Fastighetsbeteckning

  Adress  Välj säkringsstorlek
  16A20A25AAnnan  Övrig information eller meddelande till oss

  Bifoga en kartbild (max 5MB).

  Önskad placering av mätarskåpet

  Koordinater för önskad placering av mätarskåpet  Tillfällig anslutning

  En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid (max 1 år), exempelvis vid byggnation och olika tillfälliga evenemang.

  Egenproducerad el

  Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart samhälle? Producera egen el är en bra början. Allt fler väljer att investera i små anläggningar för egen förbrukning. 

  Broschyr

  Ladda ner vår broschyr med tips och guidning  hur du får el till din fastighet. 

  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.