fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Ny anslutning

Att göra en permanent anslutning till elnätet

Ny anslutning

På denna sida kan du läsa mer om vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att göra en permanent anslutning till elnätet. Läs gärna broschyren El till din fastighet.

Information om tillfälliga anslutningar, så som t.ex. byggström, går att läsa här. För arbeten på befintlig anslutning, t.ex. ändrad mätarsäkring eller återinkoppling av uppsagt abonnemang se Ändra ditt abonnemang.

Vad kostar en ny anslutning?

Vi följer Energimarknadsinspektionens, Ei:s, fastställda schablonmetod för beräkning av anslutningsavgifter för säkringsstorlek inom intervallet 16-25 A. Avgiften är ett genomsnittspris enligt en zonmodell där avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste anslutningsbara punkt i elnätet avgör anslutningskostnaden. Det går att läsa mer om Ei:s schablonmetod här.

Ei indexreglerar kostnaderna i schablonmetoden varje år för att följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning.

Använd formuläret längst ner på sidan för att be om en prisindikation för er elanslutning.

Steg för steg

Var ute i god tid! Förutsättningarna för elanslutning ser olika ut i varje fall. Olika faktorer så som långa avstånd och storleken på anslutningen kan ha stor påverkan på hur lång tid det tar att genomföra anslutningen.

Steg 1 – Få en prisindikation.
Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan i formuläret nedan. Kom ihåg att prisindikationen bara är en indikation och att priserna kan komma att förändras i framtiden.

Steg 2 – Kontakta ett elinstallationsföretag
Kontakta ett elinstallationsföretag som skickar in en föranmälan till oss. I föranmälan ska det framgå vad det är för arbete som ska göras. Vi ser även att ni bifogar en karta över fastigheten och en situationsplan med önskad placering av mätarskåp markerat.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Du som anläggningsinnehavare är ansvarig för att kontrollera att det företag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Steg 3 – Vi skickar en offert
Vi skickar en offert till dig för den anslutning som elinstallatörens föranmälan avser. I offerten framgår vad du respektive GEAB ska göra. GEAB påbörjar inget arbete innan en föranmälan och påskriven beställning från dig har inkommit.

Steg 4 – Fyll i beställningsblankett
Du beställer anslutningen genom att skriva under beställningsblanketten som bifogas med offerten och skicka tillbaka den till oss. Tänk på att offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. När vi har fått in beställningen skickar vi ett välkomstbrev till er. Detta brev innehåller information, så som anläggnings-ID för er anläggning, vilket ni behöver för att teckna elavtal med en elleverantör.

Steg 5 – Klart för start
Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. För att veta vad som krävs just för din anslutning gör vi en projektering och beredning innan utförandet kan påbörjas.

Steg 6 – Elinstallatören utför sitt arbete
Förutom att göra elinstallationen i huset, sätter din elinstallatör upp ditt mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner. GEAB gräver schaktet fram till din närmaste fastighetsgräns och du gräver schaktet på din fastighet. GEAB förlägger sedan kabeln i schakten fram till ditt mätarskåp. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss och vi förlägger kabel och sätter upp elmätaren, då startar debitering av din anläggning.

Steg 7 – Ditt hus får el
Du får information om ditt abonnemang när elmätaren är inkopplad i ditt mätarskåp. Din elinstallatör ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din fastighet och du ser till att marken återställs på din fastighet.

Vad händer när din anslutning är klar?

Du som kund ansvarar själv för att teckna elavtal med vald elleverantör innan din anslutning är färdig. Nya elnätskunder ska alltid kunna få el, oavsett om de har tecknat ett elavtal före anslutning eller inte. Enligt ellagen är vi som elnätsföretag därför skyldiga att anvisa dig en elhandlare om ni själva inte har gjort ett aktivt val av leverantör. För anslutningar till det gotländska elnätet, som ägs av GEAB, är den anvisade leverantören Gotlands Elförsäljning AB.

Du väljer själv abonnemangsform för elnätsabonnemanget, om inget aktivt val görs får du enkeltariff. Läs mer om olika abonnemang här på hemsidan eller kontakta vår Kundservice.

Prisindikation elanslutning

Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan här.

  Jag önskar prisindikation på:

  Vid Ändring: Ange befintligt anläggnings-ID  Kontaktuppgifter

  För- och efternamn

  Ev. Företag

  Mailadress

  Telefonnummer  Fastighetsbeteckning

  Adress  Välj säkringsstorlek
  16A20A25AAnnan  Övrig information eller meddelande till GEAB:

  Bifoga en kartbild (JPG, max 5MB).

  Önskad placering av mätarskåpet:

  Koordinater för önskad placering av mätarskåpet  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.