fbpx

Vindkraft och solel på Gotland

Med egen produktion minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion. Det är både bra för din ekonomi och vår miljö. Vårt elnät tar emot el från både stora och små elproducenter, allt från solceller på taket till större leveranser från vindkraftsparker. Oavsett vilken typ av förnybar el du vill producera så hjälper vi dig att ansluta till elnätet. Skicka in din ansökan nedan. 

Ansökan anslutning

Vindel och solel

  Anslutningen gäller*
  SolelVindkraft

  Jag godkänner Geabs hantering av mina personuppgifter

  Frågor och svar

  För att det är möjligt. Vindkraft och solel konkurrerar inte vad gäller tidpunkter då de producerar som bäst, sett varken till dygnet eller över året. På hösten och vintern, då det blåser som mest är produktionen av vindkraft som störst, medan det är få soltimmar och solen står lågt på himlen, så solelsproduktionen i sin tur är mycket liten. Under sommarhalvåret är fördelningen det omvända. Det blåser också oftare på natten och när det är molnigt, alltså under tidpunkter då solinstrålningen är liten, en solig dag är det tvärtom.

  Nej, det gör det inte då vindkraft och solel inte producerar som bäst samtidigt. Systemanalys som gjorts har kommit fram till att 65 MW ny intermittent produktion är rimlig på Gotland.

  Idag har vi inga sådana intressenter, men givetvis förfördelar inte Geab något specifikt energislag. Skulle det tillkomma intresse för andra energislag kommer Geab ta ställning till det.

  Produktion som är väderberoende. Produktionen kan inte planeras utan dess maximalt möjliga produktion styrs av rådande väderförhållanden.

  För att Geab ser att det är möjligt kapacitetsmässigt med lika stor andel ny solel som ny vindkraft.

  Nej, dessa 65 MW är till för anläggningar för ren produktion som inte kopplas på ett befintligt uttagsabonnemang.
  Planerade vindkraftsprojekt på Gotland är av olika storleksordning, så det beror helt på vilka projekt som kommer att anslutas. GEAB har en kölista för att hantera turordningen för projekten.
  Intresset för att ansluta rena solelsproduktionsanläggningar ökar, men det är svårt att uppskatta hur många projekt det kan komma att bli. GEAB har en kölista för att hantera turordningen för projekten.
  Då produktionsslagen inte konkurrerar om tidpunkter då de producerar som bäst ska de heller inte konkurrera gentemot varandra om utrymmet i nätet. Två separata köer är därför lämpligt för att uppnå likabehandling. Enligt regelverket är elnätsbolag skyldiga att jobba för ett effektivt nyttjande av nätet. GEAB ser att detta är ett viktigt led i arbetet.

  Lämna din intresseanmälan i formuläret här på sidan. 

  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.