fbpx

Elinstallatör på Gotland

För- och färdiganmälan

Alla för- och färdiganmälningar sker i Elsmart. Har du redan ett konto kan du logga in nedan.

Ny användare

För att vi ska godkänna din ansökan om att registrera ett administratörskonto i Elsmart måste elinstallationsföretaget finnas registrerat hos Elsäkerhetsverket. Efter att ansökan godkänts kan du som administratör lägga upp handläggarkonton för företagets auktoriserade elinstallatörer.

Frågor, svar och allmän information

Har du som installatör frågor om ärenden eller behöver hjälp med Elsmart? Välkommen att kontakta nyanslutningsgruppen via e-post eller telefon 0498-28 50 00. 

Vi följer branschens standard och rekommendationer och ställer därför följande krav på anslutningar av produktionsanläggningar för egenproducerad el till elnätet

 • Produktionsanläggningen måste ha en arbetsbrytare som ska finnas åtkomlig för nätägarens personal och vara blockerbar. Med blockerbar menas att man ska kunna låsa arbets- /säkerhetsbrytaren, det kan vara med hjälp av hänglås eller liknande lösning.
 • Varselmärkning ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler. Detta av elsäkerhetsskäl.
 • Vi måste få information om växelriktaren och reläskydd i samband med föranmälan.
 • Installationen ska uppfylla våra tekniska villkor för anslutning av egenproducerad el.

Varselmärkning/varningsskylt för bakspänning ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler enligt Installationsbestämmelserna SS 436 40 00, utgåva 3. Det ska framgå om produktionen ska frånskiljas vid växelriktaren eller med hjälp av kundens huvudelkopplare. Se nedan bild.

För att vår personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare, bör vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4.

Arbetsbrytaren ska ha en varselskylt med gul bakgrund, se nedan.

Den maximala inmatningen avgörs av kundens säkringar, normalt sett mätarsäkringen. För effekter som överstiger kundens mätarsäkring finns olika tillvägagångssätt:​

 • Mätarsäkringen säkras upp för att möjliggöra en större inmatning.​
 • Inmatningen begränsas via växelriktaren så att denne aldrig överstiger den tillåtna inmatningen. ​
 • En servissäkring installeras (i enlighet med SS 430 01 10) som avsäkrar lokal produktion. Kunden behåller sin tidigare mätarsäkring för sitt uttag. Denna lösning förutsätter att kunden har betalt/betalar för motsvarande anslutning.​

I de fall den ”nya mätaren” (Sanxing) är monterad i anläggningen kan anläggningen godkännas på distans.

Det vi behöver från dig som installatör i samband med färdiganmälan är bild på som påvisar ok utförd anläggning. Samt att ”intygande av ok utförande produktionsanläggning” signeras, i det intygar ni att anläggningen är utförd enligt Gotlands Elnäts tekniska villkor för produktion.

 

Bilder och signerat dokument bifogas i elsmartsärendet vid färdiganmälan.

 

Bild/bilder ska visa upp:

 • Korrekt märkning
 • Att det är rätt anläggning som avses
 • Att ”elkopplaren för produktion” är:
  • Blockerbar i öppet läge
  • Placerad i direkt anslutning till elmätaren
  • Vid mätarplacering inomhus skall brytare finnas tillgänglig utomhus

 

Om allt ser bra ut kommer vi skicka ett mejl till kunden och er att anläggningen är klar att driftsättas samt att vi kommer skicka ut en klisterlapp med gs1-koden (735xxx-numret) som kunden behöver montera i anslutning till sin elmätare.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.