fbpx

Om du inte är nöjd

Vi vill hela tiden bli bättre. Och det blir vi genom att lyssna på dig som är kund. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar? Hör av dig till oss.

1. Kontakta vår kundservice 

Känner du dig missnöjd över något, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

2. Reklamation och skadestånd

Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Läs mer om avbrottsersättning och skadeanmälan här.

3. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

Region Gotlands energi- och klimatrådgivare vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag. Här får du kostnadsfria tips och råd kring energifrågor. Region Gotlands energi- och klimatrådgivare »

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Konsumenternas energimarknadsbyrå »

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Energimarknadsinspektionen »

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Allmänna reklamationsnämnden »

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Sveriges domstolar »

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.