fbpx

Underhållsröjning

För att tryggt kunna leverera el till dig röjer vi regelbundet runt våra elledningar. Det innebär kvistning och fällning av träd och växtlighet som riskerar att orsaka strömavbrott.

Vi röjer våra ledningsgator

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd. Röjningen görs även för att hålla våra anläggningar säkra för person och egendom. Det får till exempel inte vara möjligt att klättra upp till ledningar via träd eller grenar.

Under 2024 kommer vi fortsätta att underhållsröja ledningsgator i vårt elnät. Det är lokala entreprenörer som utför arbetet. Väst och magnetskyltar på bil med Geab-logga används.

Här arbetar vi just nu

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Distribution_Randijaur_042

För att tryggt kunna leverera el till dig röjer vi regelbundet runt våra elledningar. I underhållet ingår bland annat att hålla ledningsgator för luftledningar fria från växtlighet som kan orsaka driftstörningar i elleveranserna.

Ungefär vart fjärde år röjer vi ledningsgatorna.

Planeringen görs fortlöpande under projektet. Tidsåtgången beror bland annat på väderförhållanden och hur mycket som behöver röjas. Det är därför svårt att säga exakt när vi kommer till din fastighet.

Vi aviserar dig som fastighetsägare en till två månader innan röjningen startar. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.