fbpx

Så går elmätarbytet till

Här kan du läsa mer om hur elmätarbytet går till.  

Steg för steg

Vi har anlitat vår partner Idola Mätteknik för att genomföra elmätarbytet hos dig

Några veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer vi att kontakta dig med mer information om tidpunkt för elmätarbytet.

Om Idola Mätteknik behöver din hjälp för att komma åt elmätaren, kommer de föreslå en tid. Du bekräftar eller ändrar tiden genom att kontakta Idola Mätteknik.

För att du ska känna dig trygg har teknikerna kläder som är tydligt uppmärkta med Idola Mättekniks logotype. De kan också identifiera sig med företagslegitimation från Idola. Servicebilarna har både Geabs och Idolas logotyper.

När Idola byter elmätare kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt elavbrott. Mätarbytet kommer att ta ungefär 30 min.

När elmätarbytet är klart, lämnar vi en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den guidar dig vidare om var du hittar information om elmätaren och hur du kan logga in och följa din elanvändning på Mitt Geab.

Ibland kan det hända att Gotlands Elnät kommer och besiktar installationen av elmätaren. Innan besiktningen påbörjas kommer de att knacka på, legitimera sig och informera vad de avser att göra. Besiktningen kommer inte innebära något strömavbrott för dig.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.