fbpx

Smart elnätsövervakning

Med Exeri Smart Grid Surveillance

Vi på Gotlands Elnät satsar på ännu säkrare elleveranser och utökar digitaliseringen av elnätet genom att installera Exeri Smart Grid Surveillance. Systemet ger kontinuerlig digital övervakning av luftledningsnätet och nya möjligheter att minska avbrottstiderna för elnätskunderna.

Teknik med stort värde

– Tekniken har visat stort värde och ligger helt i linje med vår strategi att göra elnätet smartare och minska avbrottstiderna för våra kunder. Genom att digitalt övervaka luftledningsnätet skapar vi en kontinuerlig uppdaterad lägesbild vilket minimerar antalet störningar och avbrottstider samt risken för elolyckor, säger Mikael Hanell, driftstrateg Gotlands Elnät.

Smarta IoT-sensorer

Smart Grid Surveillance (SGS) består av smarta IoT-sensorer utplacerade i elnätet, som tillsammans med avancerade AI-baserade dataalgoritmer möjliggör att i realtid exakt lokalisera fel i nätet och därmed slippa att manuellt avsyna ledningssträckor. Systemet skapar ett mer tillförlitligt elnät med färre och kortare strömavbrott samt förbättrar ekonomin genom att digitalisera gamla arbetsintensiva processer.

– Vi på Exeri är mycket stolta över att vara en del av Geabs långsiktiga arbete med digitalisering och ökad tillförlitlighet i elnätet, säger Elisabeth Johansson, medgrundare till Exeri och ansvarig för leveransprojekt.

Under 2022 utökade Gotlands Elnät sitt område för Exeris system i bland annat störningsdrabbade När.

Elisabeth Johansson, ansvarig för leveransprojekt hos Exeri

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.