fbpx

Elnätsavgiften

Utan el stannar Sverige. I vårt arbete ser vi till att du har el varje dag, dygnet runt.

Vårt uppdrag

Grunden i vårt uppdrag som elnätsföretag är att se till att alla våra kunder har tillgång till el. Som elnätskund är du ansluten till elnätet i Sverige. Ett elnät som finansieras gemensamt av alla som använder det.

Vi står inför en ny elektrifieringsvåg i Sverige. Uppskattningsvis kommer det behövas dubbelt så mycket el år 2045 jämfört med idag. Vi som elnätsföretag förväntas möta den snabba utvecklingen genom rekordstora investeringar i elnätet för att omställningen ska kunna vara möjlig. Din elnätsavgift är det som finansierar den här omställningen, och vårt uppdrag är att göra så mycket nytta som möjligt för varje krona.

IMG_7660x kopieraLOW

Kan jag påverka min elnätsavgift?    

Det som avgör hur mycket du betalar är storleken på din huvudsäkring, din årsförbrukning av el samt vilken form av boende du har. Du kan därför påverka din elnätsavgift genom att till exempel byta till en mindre storlek på din huvudsäkring och sänka din elförbrukning.

Vad går avgiften till?  

 Elnätsavgiften du betalar går till att transportera elen snabbt och säkert via vårt elnät hem till dig. Den går till drift, underhåll och utveckling av elnätet i ditt område. Och den går till mycket mer än så.   

El när du behöver den

Stolpar, elledningar och annan teknisk utrustning behöver underhåll och skötas om för att du ska få el hem till dig. Underhåll är ett ständigt pågående arbete då utrustning över tid behöver servas och på sikt blir uttjänt och måste bytas. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt via egen driftcentral och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel. Vid stora störningar satsar vi alla resurser på snabb felavhjälpning och röjning. 

Ökad leveranssäkerhet

Vi driver hundratals projekt för att bygga ut och förbättra elnätet på ön och planerar att investera för cirka 1 miljard de nästkommande åren. Vi genomför bland annat riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind. Läs mer om våra aktuella projekt här

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik, för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

Vi står inför en ny elektrifieringsvåg i Sverige. Uppskattningsvis kommer det behövas dubbelt så mycket el år 2045 jämfört med idag. Vi som elnätsföretag förväntas möta den snabba utvecklingen genom rekordstora investeringar i elnätet för att omställningen ska kunna vara möjlig. Samtidigt befinner sig elmarknaden i ett bekymmersamt läge och i takt med att priserna går upp ökar också våra kostnader, något som gör att vi behöver höja våra priser.
Nej. Vi får inte höja elnätsavgiften hur vi vill. Eventuella höjningar regleras och godkänns av statens Energimarknadsinspektion (Ei).
Nej. Höjda elnätsavgifter kommer gå direkt till investeringar i elnätet på ön och täcka våra ökade kostnader. Avkastningen är strikt reglerad och inget vi bestämmer över själva. Om vi ska klara av en storskalig elektrifiering av samhället och omställning från fossila bränslen behöver vi förstärka, underhålla och göra nya investeringar i vårt elnät. Det är till detta arbete elnätsavgiften går.
Nej. Som privatkund är du med och betalar för underhåll och en successiv förnyelse av elnätet. De åtgärderna och investeringarna krävs för att öka leveranssäkerheten och för att elnätet ska få en mer effektiv och stabil drift med få avbrott. Nya kunder betalar för den nya kapaciteten i elnätet genom en anslutningsavgift. Den som nyttjar elnätet mest betalar också mest i elnätsavgift.
Elnätet i Sverige är uppdelat i ett reglerat monopol där elnätsbolagen ansvarar för elnätet i sitt nätområde. De ekonomiska förutsättningarna regleras genom lagstiftning. Elnätsavgifterna varierar mellan olika delar i Sverige beroende på om det är i tätort eller glesbygd, och påverkas också av parametrar som underhållsbehov, investeringsbehov och avkastningskrav.
Det finns ungefär 300 nätområden i Sverige som drivs av olika företag och alla nät har olika förutsättningar. Till exempel är näten olika gamla, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på att underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen låter bolaget ta ut en lägre avgift än den de tagit ut tidigare. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få ta ut en högre avgift.

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal. 

Ett elhandelsavtal behövs för att du ska kunna börja använda elen i ditt hem. Det kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Elavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen.

Elnätsavtalet tecknar du med det elnätsföretag som äger nätet och elledningarna där du bor, din nätägare. Du kan inte välja nätägare själv eftersom det bara finns en nätägare per område runt om i landet. Det är din nätägare som äger, bygger och underhåller elnätet där du bor. På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet.

Om ditt elhandelsföretag och din nätägare ingår i samma koncern får du oftast en faktura där samtliga elkostnader redovisas, såväl för elnät som för elhandel.

Elräkningen består i huvudsak av tre delar:

1. Skatter och avgifter utgör ungefär hälften av elräkningen. Redovisas på din elnätsfaktura och bestäms av riksdagen.

2. Elhandelspris är priset du betalar till ett elhandelsföretag för den el du använder. Du kan själv påverka priset genom att teckna ett elavtal med valfritt elhandelsföretag.

3. Elnätsavgiften betalas till elnätsföretaget. Den består av en fast abonnemangskostnad som bygger på hur stor huvudsäkring ditt hushåll har. Ju större huvudsäkring, desto dyrare elnätsavgift. Den rörliga delen är en överföringsavgift, det vill säga kostnaden för att transportera elen till hushållet. Du kan påverka din elnätsavgift genom att till exempel byta till en mindre storlek på huvudsäkringen och sänka din elförbrukning.

Elnätspriser

Välj det abonnemang som passar din elförbrukning bäst.

Välj rätt huvudsäkring

Påverka din elnätsavgift genom att se över storleken på din huvudsäkring. 

Nu hjälps vi åt att spara el

Det finns mycket du kan göra för att minska din elförbrukning. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.