fbpx

Elnätsavgiften

Hur den fungerar och vad den används till

Vad används elnätsavgiften till?

Vi bygger ett elnät för dagens och framtidens behov. Intänkterna investeras i det gotländska elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle och för att vi fortsatt ska kunna ta elen för given. Där vi tidigare gjort investeringar har antalet elavbrott blivit färre och kortare. Nu fortsätter vi kraftsamla i de områden där utmaningarna är som störst. De nästkommande åren genomför vi investeringar i bland annat Halla, Hejde, Hörsne, När, Sproge och Visby. 

De senaste åren har vi intensifierat vår skogsröjningsplan, genomfört riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden på ön samt höjt vårt investeringstempo. Där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark, för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind.

Modernisera och bygga ut

Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik, för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

Underhålla och övervaka

Stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning behöver ständigt underhållas för att du ska få el hem till dig. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel.

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning 2045

Samhällets användning av el accelererar i snabbare takt än förväntat. Prognoserna för Sveriges totala elanvändning har sedan 2018 gått från att landet skulle nå cirka 200 TWh år 2045, till att idag visa på att vi når dessa nivåer redan 2030. Energiföretagens Färdplan El pekar nu på en elanvändning på uppemot 300 TWh år 2045.

Historisk och prognostiserad elanvändning i Sverige

Källa: Nationell elektrifieringsstrategi, mars 2021 (Svenska Kraftnät och Energimyndigheten)

Förändringar på elnätsfakturan

Energiskatt tas ut på all elanvändning och har tidigare fakturerats av elhandelsföretaget. Från 1 januari 2018 betalar du energiskatt till elnätsföretaget istället för att den faktureras av ditt elhandelsföretag. Det innebär att din elnätsfaktura blir högre. Förändringen beror på att riksdagen beslutat att skattskyldigheten ska flyttas från elhandels- till elnätsföretag.

Energiskatten har sedan 2011 höjts med nästan 26%.

Källa: Energiföretagen (Kundens elkostnader)

Vad är vad på fakturan?

1. Skatter och avgifter – i den totala elkostnaden ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 50 procent. I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

2. Elhandelspris är priset du betalar till ett elhandelsföretag för den el du använder. Du kan själv påverka priset genom att teckna ett avtal med valfritt elhandelsföretag.

3. Elnätsavgift består av en fast abonnemangskostnad och en rörlig kostnad för elöverföring. Abonnemangskostnaden påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek eller effekt du nyttjar. Elöverföringen kan du själv påverka eftersom den baseras på hur mycket el du förbrukar. Dels kan du spara energi,  dels kan du välja det elhandelsföretag som passar just dig bäst. 

Hur görs prissättningen?

Elnätsavgiften är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet. Avgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnätet samt avläsning, mätning och administration. 

Elnätsverksamheten är under en reglerad marknad där prissättningen inte är godtycklig utan tydligt styrd. Att prissättningen varierar i Sverige beror på att elnäten och förutsättningar för att driva elnätsverksamhet ser olika ut runt om i vårt land, där andelen stad och landsbygd samt storleken på elnätet i förhållande till antalet kunder som är anslutna till elnätet har avgörande betydelse.

Du som kund hos Gotlands Elnät kan dock känna dig trygg i att den elnätsavgift du betalar är satt enligt samma princip som gäller för alla elnätskunder i Sverige. Intäkterna investeras i det gotländska elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle och för att vi fortsatt ska kunna ta elen för given.

Den elnätsavgift du betalar går till att förnya och förbättra vårt elnät. Där vi tidigare gjort investeringar har antalet elavbrott blivit färre och kortare. Nu fortsätter vi kraftsamla i de områden där utmaningarna är som störst. De nästkommande åren genomför vi investeringar i bland annat Halla, Hejde, Hörsne, När, Sproge och Visby. En trygg och säker leverans med få elavbrott kräver ett modernt och väl underhållet elnät.

 

Förbättra och förnya

De senaste åren har vi intensifierat vår skogsröjningsplan, genomfört riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden på ön samt höjt vårt investeringstempo där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind.

 

Modernisera och bygga ut

Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

 

Underhålla och övervaka

Stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning behöver ständigt underhållas för att du ska få el hem till dig. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel.

Gotlands Elnäts förutsättningar kan jämföras med andra bolag som arbetar på ett liknande sätt med långsiktiga investeringar där en sund affärsverksamhet behövs för att inte äventyra bolagets framtid. Ägarna ska över tid få avkastning för sitt insatta kapital vilket sker genom utdelning. Mål för vilka utdelningsnivåer som ska gälla avgörs av ägarna. På en reglerad marknad, som Gotlands Elnät tillhör, är avkastningen tydligt styrd genom lag och föreskrifter, den sker alltså inte godtyckligt.

Nej, Energimarknadsinspektionen, Ei, kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga. Ei övervakar elnätsföretagen genom att sätta ett tak, en intäktsram, som gäller under en fyraårsperiod. Du som kund kan känna dig trygg i att den elnätsavgift du betalar är satt enligt samma princip som gäller för alla elnätskunder i Sverige. Pengarna investeras i det gotländska elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle och för att vi fortsatt ska kunna ta elen för given.

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar. Till exempel är näten olika gamla, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på att underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen låter bolaget ta ut en lägre avgift än den de tagit ut tidigare. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få ta ut en högre avgift.

Nej. Som privatkund är du med och betalar för underhåll och en succesiv förnyelse av elnätet. De åtgärder och investeringarna krävs för att öka leveranssäkerheten och för att elnätet ska få en mer effektiv och stabil drift. Den som nyttjar elnätet mest betalar också mest i nätavgift. Nya kunder betalar för den nya kapaciteten i elnätet genom en anslutningsavgift.

År 2022: Höjning (höjningen motsvarade i genomsnitt 90 kronor per månad för en villaägare och 23 kronor per månad för en lägenhetskund)
År 2021: Ingen höjning
År 2020: Höjning (höjningen motsvarade i genomsnitt 58 kronor per månad för en villaägare och 10 kronor per månad för en lägenhetskund)
År 2019: Ingen höjning

→ Läs mer om vilka elnätspriser som gäller specifikt för dig eller ditt företag här

Geab_phoine_lr

Ställ gärna en fråga

Vi finns på plats för att besvara dina frågor. Se vad andra har frågat om tidigare, läs svaren eller ställ din egen fråga om elnätsavgiften.

IMG_0503x2

Investeringsprojekt

Vi har en rad olika investeringsprojekt på gång i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi planerar att investera för cirka 1 miljard de kommande fem åren.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Nätavgifter och Ei

Ei kontrollerar att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. Intäktsramen inkluderar alltså den vinst elnätsföretaget gör, och kontrolleras och beslutas av Ei med stöd i lag och förordning.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.