fbpx

Våra elnätspriser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig.

Elnätsavgiften är uppdelat i abonnemang och elöverföring. Elnätsavgiftens fasta del är abonnemanget. Priset styrs av vilken spänningsnivå anläggningen är ansluten till och därmed vilken storlek på mätarsäkringen. Här ingår också avgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap, samt kostnader för överföring av el, mätare och mätaravläsning. Elnätsavgiftens rörliga del beror på förbrukningens storlek, dvs elöverföringen.

Enkeltariff E4 och Tidstariff T4

Mätarsäkring

(Ampere)

Pris inkl moms/ år 

2022-01-01

16 L*

1 740 kr

16 A

4 645 kr

20 A

6 680 kr

25 A

8 360 kr

35 A

11 745 kr

50 A

17 150 kr

63 A

23 220 kr

80 A

32 885 kr

100 A

41 645 kr

125 A

52 505 kr

160 A

66 655 kr

200 A

84 890 kr

* 16 L tillämpas i byggnad med minst fyra uttagsabonnemang. 16L gäller även om det finns minst tre uttagsabonnemang och ett fastighetsabonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel och anslutningspunkt på minst 35 A. 16 L gäller enbart för enkeltariff E4. 16 L har en förbrukningsgräns på 8000 kWh/ år.

Elöverföring

Pris inkl moms /kWh

2022-01-01

Enkeltariff

36,00 öre

Höglasttid 
Tidstariff T4

60,50 öre

Låglasttid 
Tidstariff T4

20,00 öre

Enkeltariff: Samma elnätspris hela dygnet. 

Tidstariff: Olika elnätspris beroende på om elen används när vi har hög eller låg belastning på elnätet.

Höglasttid: Vardagar kl: 06.00–22.00 under januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Låglasttid: Övrig tid.

I det fasta elnätspriset ingår momspliktiga myndighetsavgifter

Energiskatten på elnätsfakturan

Från och med den 1 januari 2018 debiteras energiskatten på elnätsfakturan. Förändringen innebär att elnätsföretagen har rollen som skattskyldiga för energiskatt på el att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Jämför rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden på fakturan för själva elen du förbrukar ser ut att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen. På Elpriskollen på ei.se visas jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december.

Våra priser och avgiftsvillkor

Avgiftsvillkor 2022

Lågspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0,00 kr/ mån
 2. Elöverföring:
 • Höglasttid 0,00 öre/ kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/ kWh

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,60 öre/ kWh
 • Låglasttid 5,60 öre/ kWh

 

→ Avgiftsvillkor Egenproducerad el Privatkunder

Lågspännning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0,00 kr/ mån
 2. Elöverföring:
 • Höglasttid 0,00 öre/ kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/ kWh

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,60 öre/ kWh
 • Låglasttid 5,60 öre/ kWh

 

Högspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift  0,00 kr/ mån
 2. Elöverföring
 • Höglasttid 0,00 öre/ kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/ kWh

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,80 öre/ kWh
 • Låglasttid 2,90 öre/ kWh

 


 → Avgiftsvillkor Egenproducerad el Företag

Högspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 900,00 kr/ mån
 2. Månadseffekt 29,00 kr/ (kW, mån)
 3. Högbelastningsavgift 55,00 kr/ (kW, mån)
 4. Elöverföring
 • Höglasttid 12,20 öre/ kWh
 • Låglasttid 5,10 öre/ kWh

 

 

Avgiftsvillkor Effekttariff N3 Högspänning

Lågspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 255,00 kr/ mån
 2. Månadseffekt 35,00 kr/ (kW, mån)
 3. Högbelastningsavgift 0,00 kr/ (kW, mån)
 4. Elöverföring
 • Höglasttid 48,40 öre/ kWh
 • Låglasttid 16,00 öre/ kWh

 

→ Avgiftsvillkor Effekttariff N4 Lågspänning

Mindre än 1500 kW Högspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 540,00 kr/ mån
 2. Månadseffekt 0,00 kr/ (kW, mån)
 3. Högbelastningsavgift 0,00 kr/ (kW, mån) 
 4. Elöverföring
 • Höglasttid 0,00 öre/ kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/ kWh

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,10 öre/ kWh
 • Låglasttid 2,10 öre/ kWh

 

→ Avgiftsvillkor Produktion mindre än 1500 kW Högspänning

Mindre än 1500 kW Lågspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 220,00 kr/ mån
 2. Månadseffekt 0,00 kr/ (kW, mån)
 3. Högbelastningsavgift 0,00 kr/ (kW, mån) 
 4. Elöverföring
 • Höglasttid 0,00 öre/ kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/ kWh

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,10 öre/ kWh
 • Låglasttid 2,10 öre/ kWh

 

→ Avgiftsvillkor Produktion mindre än 1500 kW Lågspänning

Större än 1500 kW Högspänning*

*Priserna är exklusive moms.

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 575,00 kr/ mån
 2. Månadseffekt 9,00 kr/ (kW, mån) Gäller endast under höglasttid
 3. Högbelastningsavgift 0,00 kr/ (kW, mån) 
 4. Elöverföring
 • Höglasttid 8,20 öre/ kWh 
 • Låglasttid  8,20 öre/ kWh 

Energiersättning från Geab till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,10 öre/ kWh
 • Låglasttid 2,10 öre/ kWh

 

Avgiftsvillkor Produktion större än 1500 kW Högspänning N3

Avtalsvillkor

Gotlands Elnät tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Energiskatt på el

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Hur mycket skatt som du ska betala beror på var i landet elen används.

Skattesatsen är 36,00 öre/ kWh exklusive moms (från och med 1 januari 2022).

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, men för vissa verksamheter och för användning i vissa kommuner görs ett avdrag (skattesatsen är lägre).

För de med reducerad energiskatt är skattesatsen 25,10 öre/ kWh exklusive moms.

I följande län och kommuner har hushållskunder reducerad energiskatt

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.