fbpx

Elnätspriser och avtalsvillkor

Här hittar du information om våra elnätspriser. Vi har flera olika abonnemang att välja mellan, där det optimala valet beror på hur din elanvändning ser ut. Du hittar även ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. 

Säkringsabonnemang är det vanligaste abonnemanget för privatkunder. Den fasta avgiften varierar beroende på storleken på din huvudsäkring. För den rörliga avgiften kan du som kund välja mellan enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariff innebär samma överföringsavgift under hela året medan tidstariffen har en högre avgift under vintern och en lägre under övrig tid.

Abonnemangsavgift Enkeltariff E4 och Tidstariff T4

Huvudsäkring (Ampere)
2023-01-01
2024-01-01

16 L**

1 875 kr/ år

2 100 kr/ år

16 A

4 945 kr/ år

5 245 kr/ år

20 A

7 140 kr/ år

7 750 kr/ år

25 A

8 960 kr/ år

9 465 kr/ år

35 A

12 615 kr/ år

13 305 kr/ år

50 A

18 460 kr/ år

19 445 kr/ år

63 A

25 030 kr/ år

26 345 kr/ år

80 A

35 305 kr/ år

37 215 kr/ år

100 A

44 790 kr/ år

47 170 kr/ år

125 A

56 520 kr/ år

59 500 kr/ år

160 A

71 830 kr/ år

75 580 kr/ år

200 A

91 550 kr/ år

96 295 kr/ år

Överföringsavgift

Enkeltariff E4
2023-01-01
2024-01-01

Elöverföring

37,50 öre/ kWh

37,50 öre/ kWh

Tidstariff T4
2023-01-01
2024-01-01

Höglasttid***

54,00 öre/ kWh

53,00 öre/ kWh

Låglasttid

26,00 öre/ kWh

25,50 öre/ kWh

* Alla priser är inklusive moms

* Lördagar, söndagar, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag och annandag påsk är helgdagar. Övriga dagar är vardagar.

** 16 L tillämpas i anläggningar med minst fyra uttagsabonnemang. 16L gäller även om det finns minst tre uttagsabonnemang och ett fastighetsabonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel och anslutningspunkt på minst 35 A. 16 L gäller enbart för enkeltariff E4. 16 L har en förbrukningsgräns på 8000 kWh/ år.

*** Höglasttid: vardagar kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. Övrig tid är låglasttid.

I abonnemangsavgifter ingår myndighetsavgifter

Effektabonnemang

Effektabonnemang är valbart för dig som är ansluten till högspänning eller lågspänning. Elnätspriset består av en fast avgift (kr/månad), en månadseffektavgift (kr/kW, per månad) och en överföringsavgift (öre/kWh). Flertalet av abonnemangen har även en högbelastningsavgift (kr/kW, per månad). Effektabonnemang lämpar sig bäst för dig som har ett flexibelt eller säsongsvarierat uttag från elnätet.

2023-01-01

Nätavgifter uttag lågspänning*

Abonnemang: 260,00 kr/ mån

Månadseffektavgift: 35,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 43,20 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 20,80 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Effektabonnmenag lågspänning

Nätavgifter uttag högspänning*

Abonnemang: 900,00 kr/ mån

Månadseffektavgift: 29,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 59,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 12,90 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 9,20 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Effektabonnemang högspänning

* Alla priser är exklusive moms

2024-01-01

Nätavgifter uttag lågspänning*

Abonnemang: 280,00 kr/ mån

Månadseffektavgift: 44,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 42,40 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 20,40 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Effektabonnmenag lågspänning N4

Nätavgifter uttag högspänning*

Abonnemang: 950,00 kr/ mån

Månadseffektavgift: 35,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 80,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 6,10 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 6,10 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Effektabonnemang högspänning N3

* Alla priser är exklusive moms

Ersättning för egenproducerad el

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma förhållanden kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Ersättning egen elproducent

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag.

2023-01-01

Ersättning för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 8,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 8,00 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Egenproducerad el Privatkunder

Ersättning för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 8,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 8,00 öre/ kWh

 

Ersättning för inmatning högspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 10,40 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 6,30 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Egenproducerad el Företag

* Alla priser är exklusive moms

2024-01-01

Ersättning för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 6,80 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 6,80 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Egenproducerad el Privatkunder

Ersättning för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 6,80 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 6,80 öre/ kWh

 

Ersättning för inmatning högspänning*

Mätavgift: 0,00 kr/ mån

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 4,90 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 3,80 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Egenproducerad el Företag

* Alla priser är exklusive moms

Ersättning kommersiell elproducent

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

2023-01-01

Ersättning och avgifter för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 220,00 kr/ mån

Månadseffekt: 0,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 9,70 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 5,60 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Produktion upp till 1500 kW lågspänning

Ersättning och avgifter för inmatning högspänning*

Mätavgift: 540,00 kr/ mån

Månadseffekt: 0,00 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 0,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 9,70 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 5,60 öre/ kWh


→ Avgiftsvillkor Produktion upp till 1500 kW högspänning

Ersättning och avgifter för inmatning högspänning*

Mätavgift: 575,00 kr/ mån

Månadseffekt: 6,30 kr/ (kW, mån) endast höglasttid

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 11,20 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 11,20 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 9,70 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 5,60 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Produktion över 1500 kW högspänning N3

* Alla priser är exklusive moms

2024-01-01

Ersättning och avgifter för inmatning lågspänning*

Mätavgift: 280,00 kr/ mån

Månadseffekt: 14,50 kr/ (kW, mån)

Högbelastningsavgift: 0,00 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 0,70 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 0,70 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 3,40 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 2,30 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Produktion lågspänning N4

Ersättning och avgifter för inmatning högspänning*

Mätavgift: 630,00 kr/ mån

Månadseffekt: 0,00 kr/ (kW, mån) endast höglasttid

Högbelastningsavgift: 1,50 kr/ (kW, mån)

Överföringsavgift höglasttid: 11,00 öre/ kWh

Överföringsavgift låglasttid: 11,00 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) höglasttid: 3,40 öre/ kWh

Energiersättning (Geab till kund) låglasttid: 2,30 öre/ kWh

→ Avgiftsvillkor Produktion högspänning N3

* Alla priser är exklusive moms

Energiskatt

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, men för vissa verksamheter och för användning i vissa kommuner görs ett avdrag (skattesatsen är lägre).

  • 2023: Skattesatsen är 39,2 öre/ kWh exklusive moms. Från och med 1 januari 2023.
  • 2024: Skattesatsen är 42,8 öre/ kWh exklusive moms. Från och med 1 januari 2024.

 

Skatteavdrag

I följande län och kommuner är energiskatten lägre för företag inom tjänstesektorn:

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
  • Gävleborgs län: Ljusdal
  • Jämtlands län: samtliga kommuner
  • Norrbottens län: samtliga kommuner
  • Värmlands län: Torsby
  • Västerbottens län: samtliga kommuner
  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Fakta om energiskatten

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs. Från den 1 januari 2018 har elnätbolagen, istället för elhandelsbolagen, tagit upp energiskatten för att sedan betala in skatten till staten. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Avtalsvillkor

Gotlands Elnät tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.