fbpx

Den nya mätaren har en anslutningsport som behöver aktiveras för att bland annat kunna se din elförbrukning i realtid. Du väljer själv om du vill aktivera porten. Aktiveringen görs av din elhandelsleverantör. För att kunna se din förbrukning i realtid behöver du köpa utrustning för avläsning hos valfri återförsäljare, den säljs inte av Gotlands Elnät.

Vill du följa din förbrukning timme för timme krävs det att du har begärt timmätning på din elmätare, det gör du enklast via ditt elhandelsbolag.

Obs. Timmätning innebär att man kan följa sin förbrukning. Timmätning innebär inte att man per automatik styr och betalar pris timme för timme för sin elförbrukning.

Varje lägenhet, villa och fritidshus har en elmätare som mäter elförbrukningen. Gotlands Elnät äger elmätaren och ansvarar för att mäta din elförbrukning. Vi läser av elmätaren och efter det får du en elräkning baserad på din elanvändning.

Från 2025 ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till smarta elmätare.

  • Den är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning mer frekvent, och ger möjlighet för dig att vara aktiv och koppla på klimatsmarta lösningar för energieffektivisering.
  • Du kan få en bättre överblick och kontroll över din elanvändning och styra din användning över dygnet.
  • Elmätaren registrerar även energi- och elkvalitetsdata, vilket gör det mycket lättare att finna orsaker till försämrad elkvalitet.
  • Den är förberedd med en anslutningsport där du kan ansluta utrustning från tredje part för olika energitjänster.
  • Vissa tjänster kommer kunna fjärrstyras så att vi kan hjälpa dig utan att behöva skicka ut en tekniker.
  • Det kommer bli enklare att ansluta en solcellsanläggning till elnätet då elmätaren både kan registrera uttag och inmatning till elnätet.

Projektet pågår under perioden 2022- 2024 och vi kommer att byta elmätare områdesvis. Löpande information och en mer detaljerad tidplan hittar du här på hemsidan (uppdateras löpande). Vi kommer dessutom att avisera när vi kommer till ditt område med ett brevutskick i god tid innan det är dags för bytet.

För att mätarbytet ska ske så smidigt som möjligt vänligen se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade via Mitt Geab

Installation är planerad att ske under perioden 2022- 2024. Processen ser lite olika ut beroende på var elmätaren är placerad på din fastighet. Vi har anlitat vår partner Idola Mätteknik för att genomföra elmätarbytet hos dig. Cirka sex veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer vi att kontakta dig med mer praktisk information för elmätarbytet.

Din anläggning lämnas på samma sätt som den var före elmätarbytet. Ifall din anläggning är frånslagen när Idola kommer och ska göra elmätarbytet kommer Idola även att lämna din anläggning frånslagen efter att elmätarbytet är klart.

För att vi ska kunna nå dig på ett smidigt sätt inför och under elmätarbytet behöver du kontrollera att din e-postadress och ditt telefonnummer är korrekt.

Det gör du enklast genom att logga in på Mitt Geab via vår hemsida.

Nej. Bytet är ett lagkrav från regeringen och för dig som kund kostar det ingenting extra att vi byter din elmätare, utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

Använd elmätarens gula brytare för att bryta strömmen istället för anläggningens huvudströmbrytare eller huvudsäkring. På så sätt kan vi fortfarande läsa av elmätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Bryter du via huvudströmbrytaren kommer det se ut som ett strömavbrott eller att din mätare är trasig och vi måste ut och felsöka i onödan. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudströmbrytaren.

För att slå strömmen – Vrid pilen på den gula brytaren mot hänglåssymbolen. Håll in brytaren i 5 sekunder.

För att slå av strömmen – Vrid pilen på den gula brytaren mot hänglåssymbolen. Håll in brytaren i 5 sekunder.

Den typ av elmätare vi sätter upp har en HAN-port av modell RJ12/P1 som gör det möjligt för dig att ansluta kompatibel utrustning för energitjänster från en tredjepartsleverantör. Du väljer själv om du vill aktivera porten.

Vi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga utrustning på den öppna marknaden. 

Porten används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Som kund kan du ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare installerad. Innan du kan börja använda porten behöver den aktiveras av Gotlands Elnät AB. Enligt myndighetskrav får porten endast aktiveras på kundens begäran. 

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Vi tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.