fbpx

Gotlands Elnät AB distribuerar el till hushåll, företag och det gotländska samhället. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Med vårt 7 000 km långa elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder på Gotland.

Nyheter från Gotlands Elnät

Ny smart elmätare

Nu pågår installation av nya, smarta elmätare hos våra drygt 43 000 elnätskunder. Tillsammans gör vi elnätet redo för ett fossilfritt liv.

Elnat_gotland_host (42)

Det här får du för din elnätsavgift

Dina kostnader för el består av flera delar. Här förklarar vi vad som ingår i elnätsavgiften, vad du får för pengarna och vad du kan göra för att påverka kostnaden.

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett investeringsprogram för att kapacitetshöja vårt centrala elnät på ön, totalt investerar vi cirka 2 miljarder kronor. Arbetet förväntas pågå fram till 2040.

Bevakning vid trädfällning

Ska du fälla träd vid din fastighet nära vår elledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada. 

Installerar du solceller?

Vill du bli solelsproducent? Här finns information om hur du ansluter till elnätet och vad du bör tänka på.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.