Elnätet på Gotland

På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet.

GEAB investerar i elnätet

Med vårt elnät transporterar vi el till ca 40 000 kunder. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar. Sedan 2005 har vi dessutom genomfört investeringar och underhåll för cirka 100 miljoner kr utöver de årligen planerade.

Vi äger och underhåller stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att allt ska fungera. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt, och ser till att elnätet fram till dig alltid fungerar genom beredskap för att snabbt avhjälpa fel.

GEAB:s ledningsnät är ca 7 000 km långt, och av dessa är ca 4 800 km nedgrävd kabel, ca 800 km isolerad luftledning och ca 1 400 km ej isolerad luftledning. Vi arbetar kontinuerligt med att minska andelen ej isolerad luftledning och därigenom reducera risken för elavbrott. De senaste fem åren har vi investerat 770 miljoner kronor för att förstärka och förbättra elnätet, bland annat genom att gräva ner utsatta ledningar. Detta arbete fortsätter även de närmaste åren.