Elnätet på Gotland

Du kan välja från vilket elbolag du vill köpa din el, men nätbolagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger elnätet. Den el vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet.

GEAB investerar i elnätet

Med vårt elnät transporterar vi el till ca 40 000 kunder. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar. Sedan 2005 har vi dessutom genomfört investeringar och underhåll för cirka 100 miljoner kr utöver de årligen planerade.

Vi äger och underhåller stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att allt ska fungera. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt, och ser till att elnätet fram till dig alltid fungerar genom beredskap för att snabbt avhjälpa fel.

GEAB:s ledningsnät är totalt 5.852 km långt, och av dessa är 3.108 km nedgrävd kabel, 963 km isolerad luftledning och 1.780 km ej isolerad luftledning. Vi arbetar kontinuerligt med att minska andelen  ej isolerad luftledning och därigenom reducera risken för elavbrott. De senaste åren har vi årligen investerat 80 miljoner kronor för att göra elnätet säkrare för väder och vind, bland annat genom att gräva ner utsatta ledningar. Detta arbete fortsätter även de närmaste åren.