fbpx

Gotlands Elnät AB distribuerar el till hushåll, företag och det gotländska samhället. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Med vårt 7 000 km långa elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder på Gotland.

Inbjudan till samråd - Hemse- Näs

För att möta samhällets ökande behov av el och minska beroendet av fossila bränslen planerar Gotlands Elnät AB att bygga två nya parallella 145 kV-ledningar mellan Hemse och Näs.

8 och 9 februari bjuder Gotlands Elnät in till öppet hus kring de planerade kraftledningarna från Hemse till Näs.

Kommer elen att stängas av i vinter?

Risken för frånkoppling av el har ökat inför vintern på grund av det bekymmersamma läget på elmarknaden. Men hur fungerar det i praktiken och vem ansvarar för vad?

IMG_7707xOKLow

Elnätsavgiften - vad används den till?

Elnätsavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnätet på Gotland samt avläsning, mätning och administration. Avgiften består av en fast och en rörlig del. 

Nyheter från Gotlands Elnät AB

Utbetalningarna av elstödet inleds 20 februari

Regeringen har beslutat att betala ut ett elprisstöd till de elkunder som drabbats hårdast av höga elpriser under 2021-2022. 

Nu hjälps vi åt att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. 

Smart elmätare

Snart får du en ny elmätare

Från och med 1 januari 2025 ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till nya, smarta elmätare. Klart 2024.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_movers_concept_moving_boxes_detail

Ska du flytta?

Vid flytt behöver du göra en flyttanmälan till oss. Tänk också på att det behövs både ett aktivt elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.