fbpx

Gotlands Elnät AB distribuerar el till hushåll, företag och det gotländska samhället. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Med vårt 7 000 km långa elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder på Gotland.

Nyheter från Gotlands Elnät AB

Beslut om ny elförbindelse till Gotland

Svenska kraftnät har beslutat att en ny elförbindelse till Gotland ska byggas. Den nya förbindelsen beräknas att tas i drift under 2031. Beslutet är glädjande och en viktig del i utvecklingen av Gotlands elförsörjning.

elpriskompensation_inlagg.png

Elstöd för höga elpriser

Regeringen har beslutat att betala ut elstöd till de elkunder som drabbats hårdast av höga elpriser. Här kan du läsa mer kring vad som gäller för de olika elstöden. 

Elförbrukningen minskade 16 procent på Gotland i februari

Hushållen på Gotland håller i och fortsätter att spara energi där trenden med minskad elförbrukning har fortsatt under februari månad.

Snart får du en ny elmätare

Från och med 1 januari 2025 ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till nya, smarta elmätare. Klart 2024.

IMG_7707xOKLow

Elnätsavgiften - vad används den till?

Elnätsavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnätet på Gotland samt avläsning, mätning och administration. Avgiften består av en fast och en rörlig del. 

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett investeringsprogram för att kapacitetshöja vårt centrala elnät på ön, totalt investerar vi cirka 1,8 miljarder kronor. Arbetet förväntas pågå fram till 2040.

Ny anslutning

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus eller till en komplementbyggnad på tomten? Här kan du läsa mer om vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att göra en ny anslutning till elnätet. 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_movers_concept_moving_boxes_detail

Ska du flytta?

Vid flytt behöver du göra en flyttanmälan till oss. Tänk också på att det behövs både ett aktivt elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.