fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Gotlands Elnät

På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet

Gotlands Elnät AB distribuerar el till hushåll, företag och det gotländska samhället. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.

Vattenfall_brand_panorama_beachLOW

Elnätsavgiften

Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnätet på Gotland samt avläsning, mätning och administration. Avgiften består av en fast och en rörlig del. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Elmätarbyte Gotland

Nu ger vi dig större kontroll och förståelse över din elanvändning. I slutet av 2021 påbörjas arbetet med att installera nya smarta elmätare på Gotland.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Din elanslutning

Ska du flytta, bygga nytt hus eller dra el till stugan? Vi ansluter ditt hem eller din verksamhet till vårt elnät på Gotland. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Egenproducerad el

Vad kan du göra för att bidra till ett hållbart samhälle? Producera egen el är en bra början. Allt fler väljer att investera i små anläggningar för egen förbrukning. 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Om strömmen går

Här hittar du information om aktuella, planerade och oplanerade strömavbrott.  Se vår karta för aktuell information i ditt område. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.