fbpx

Stenkumla-Västerhejde

Som en del i Kapacitet Gotland planerar Gotlands Elnät att förnya elnätet i Stenkumla – Västerhejde,
för ökad överföringskapacitet, leveranskvalitet och driftsäkerhet. 

Om projektet

I den energiomställning som sker med en ökad grad av elektrifiering ställs än högre krav på ett stabilt och säkert elnät. För att möta behovet krävs en omfattande modernisering av elnätet på Gotland. Därav påbörjar vi nu arbetet med att förnya elnätet i StenkumlaVästerhejde.

Vart vi är i projektarbetet

arbetsflode-KG-stenkumlaslite
Maj 2024

Vecka 20 kommer en arkeologisk utredning utföras i området och vecka 25 inleds inventeringar av naturvärden och fjärilar som kommer att pågå under sommaren.

April 2024

Gotlands Elnät har gett Ecogain i uppdrag att göra en fågel- och naturvärdesinventering som kommer utföras under hela våren 2024. Inventeringen innebär en okulärbesiktning med fältbesök, utan åverkan på naturen. Informationen som samlas in är en del i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Januari 2024

Under hösten 2023 har en förstudie inletts för att få kunskap om bland annat natur- och kulturvärden och boendemiljö.  Gotlands Elnät har anlitat AFRY och Ecogain som specialisthjälp i projektet. Fältstudierna har varit okulära, utan åverkan på naturen. Informationen från förstudien kommer att ingå i samrådsunderlaget och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Kontakt

Projektledare på Gotlands Elnät är Mohammad Hamid. Till sin hjälp har han flera av Geabs medarbetare från elnät och marknad. 

Har du frågor om projektet 

Projektledare Mohamamd Hamid, Gotlands Elnät

Gotlands Elnät har också anlitat några konsulter för specialisthjälp i projektet:

AFRY, konsult och detaljprojektering
Ecogain, konsult tillstånd och MKB

Geab_phoine_lr

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett projekt för att modernisera det centrala elnät på ön, totalt investerar Gotlands Elnät cirka 2 miljarder kronor. 

Hemse-Näs

Gotlands Elnät planerar att bygga två nya parallella 145 kV-ledningar mellan Hemse och Näs

Ygne-Hemse

Gotlands Elnät planerar för om- och nybyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Ygne och Hemse samt en framtida spänningshöjning till 145 kV-ledning. 

Stenkumla-Slite

Gotlands Elnät planerar att öka överföringskapaciteten av  den befintliga  högspänningsledningen mellan Stenkumla och Slite.

Stationerna

Arbetet med en förnyelse och modernisering av öns centrala elnät pågår, vilket innebär att flera stationer måste byggas om och förstärkas för ökad överföringskapacitet.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.