fbpx

Välj rätt huvudsäkring

Huvudsäkringar som vanligtvis sitter nära din elmätare har två syften – de skyddar din anläggning
om den går sönder och begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång.

Att välja rätt huvudsäkring

En för liten huvudsäkring kan leda till avbrott vid hög elförbrukning, medan en för stor ökar onödiga fasta avgifter. Välj rätt säkringsstorlek för att undvika extra kostnader och säkerställa tillförlitlig elförsörjning. 

Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har desto mer el kan du förbruka samtidigt. Har du däremot en för låg huvudsäkring kan strömmen gå och du kan behöva byta huvudsäkring ofta. Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek.

De allra flesta med enbart hushållsel, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. Men har du någon form av elvärme eller använder många elapparater samtidigt kan du behöva en högre säkring (se tabellen nedan).

Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:

Du kan jämföra din årsförbrukning med ett ungefärligt uttag för varje säkringsstorlek. På fakturan och på Mitt Geab kan du se vilken årsförbrukning du har idag och jämföra den med tabellen nedan.

Läs på dina apparaters märkskylt vilket effektuttag de har. Addera effektuttaget för att veta vilka apparater du kan köra samtidigt för att klara maximalt effektuttag.

De allra flesta med enbart hushållsel, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. Men har du någon form av elvärme eller använder många elapparater samtidigt kan du behöva en högre säkring. 

Rekommendationerna i tabellen nedan är ungefärliga och beror på vilken typ av anläggning.

Din energianvändning Ju mer el du använder – desto större huvudsäkring behöver du.

Den effekt du tar ut På en och samma gång (se tabell nedan).

Anslutna apparater Stora apparater med hög effekt, behöver större huvudsäkring.

Hur du förbrukar energin över året Om du använder mycket energi under korta tider, kan du behöva en större huvudsäkring. Välj huvudsäkring efter förväntat maxuttag då en ändring av huvudsäkring per år kan göras.

FärgSäkringsstorlekÅrlig elförbrukningMaximalt effektuttag
Grå16A0-20 000 kWh11 kW
Blå20A20 000-25 000 kWh14 kW
Gul25A25 000-30 000 kWh17 kW
Svart35A30 000-40 000 kWh24 kW
Vit50A40 000-55 000 kWh35 kW
Koppar63A55 000-70 000 kWh44 kW

 

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_living_man_check_fuse_box_310

Hur ändrar jag min huvudsäkring?

Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett av Elsäkerhetsverket auktoriserat elföretag , som efter utfört arbete kan skicka en färdiganmälan till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris efter din nya huvudsäkring. 

Smart elmätare

Ändra ditt abonnemang

Vill du ändra huvudsäkring, flytta din elmätare, ledning eller slå ihop två eller flera abonnemang?

Strand i solnedgång

Elnätspriser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.