fbpx

Elförbindelsen till Gotland

Gotlandslänken är en 96 kilometer lång sjökabel på havsbotten som överför högspänd likström. Den var den första i sitt slag i världen när den driftsattes den 7 mars 1954, då Gotland anslöts mot Sveriges elnät.

HVDC-teknik

Kabelläggningen

Banbrytande teknik togs i drift när elförbindelsen till Gotland anslöts. HVDC-tekniken var ett nytt sätt att över långa avstånd överföra elektricitet med minimala förluster. Gotlandslänken och pionjärerna bakom, ABB (tidigare Asea) och Vattenfall, belönades 2017 med Sveriges första ”IEEE Milestone” av Institute of Electrical and Electronics Engineers, ett pris som beskrivs som Nobelpriset för elektroingenjörer. 

Gotlandslänken
1954 Första elförbindelsen med sjökabel på havsbotten tas i drift.
1970 Elförbindelsen (sjökabeln) uppgraderas.
1983 Sjökabeln ersätts med en ny för dubbel kapacitet med el.
1987 Gotland förstärks med ytterligare en sjökabel.
2000 Sjökabeln uppdateras och utökas för att effektreversera, leverera el automatiskt tillbaka till fastlandet.
2018 Sjökabeln uppdateras
2021
Svenska kraftnät påbörjar utredning för en ny elförbindelse.
2023 Svenska kraftnät tar beslut att bygga ut Sveriges stamnät med att omfatta Gotland med en ny 220 kV elförbindelse till Gotland.
2031 Den nya elförbindelsen planeras vara i drift med dubbla sjökablar. 

Gotlandslänken

Den första elförbindelsen till Gotland uppfyllde hela öns elbehov ända fram till 80-talet då den ersattes av två sjökablar på havsbotten, innan den slutligen togs ur drift 1986.

Den ursprungliga effektkapaciteten på 20 MW har under åren uppgraderats i takt med att tekniken utvecklats och elförbrukningen på ön ökat.

En betydelsefull uppgradering gjordes 1983 när världens första vattenkylda HVDC-anläggning, ersatte den historiska första sjökabeln, som möjliggjorde en överföringskapacitet på 130 MW.

1987 utökades kapaciteteten till ön ytterligare genom en ny sjökabel vilket resulterade i en bipol på 2×130 MW.

År 2000 kompletterades den befintliga HVDC-utrustningen så att elförbindelsen numera både kan importera el till Gotland och när ön har ett överskott från öns elproducenter exporteras elen till det svenska fastlandet.

Kabelläggningen2

Dagens elförbindelse till Gotland

Kabelläggningen3

Foto: Torgny Rosvall, från boken Elektricitet på Gotland 

Dagens elförbindelse förser inte bara Gotland med el utan möjliggör också överföring till fastlandet från öns elproducenter.

Vattenfall Eldistributions ansvarar för elförbindelsen via sin kontrollanläggning på ön. De säkerställer att elöverföringen fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och Gotland.

Industrins omställning, utbyggnad av fossilfri elproduktion och ett växande samhälle har under de senaste åren medfört att nuvarande elförbindelse från fastlandet på sikt inte är tillräcklig för att säkerställa elförsörjningen på Gotland.

Svenska kraftnät har uppdraget att utreda hur det ökade elbehovet till Gotland ska säkerställas och planerar för en byggnation av en ny elförbindelse till ön med två 220 MW sjökablar för växelström vilka beräknas tas i drift 2030.

Dialogen om elförsörjningen kommer fortsätta vara viktig. En ökad flexibilitet i form av lokal produktion och energilagring kan påverka behovet av ytterligare elförbindelser till ön.

 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.