fbpx

Strömavbrott

Här hittar du information om aktuella strömavbrott, hur du felsöker och felanmäler, och får avbrottsinformation.

Om ditt strömavbrott är registrerat hos oss syns en markering på kartan. Det betyder att vi jobbar på felet och du behöver inte anmäla det. För att läsa mer om avbrottet klickar du på markeringen på kartan.

Vid akuta fel som inte syns på kartan ring 0498-28 50 00

Rotera mobilen till liggande läge för att se hela kartan.

Sms med avbrottsinformation

Anmäl dig till vår sms-tjänst (bredvid störningskartan) och få information via sms om oplanerade avbrott som berör ditt område.

Om ditt avbrott inte syns på kartan

Om du är delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral (kallas också proppskåp).
Kontrollera dina säkringar och jordfelsbrytare

Säkringarna i din elcentral sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget.

• Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.

• Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig. Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

• Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut. Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning.

Har grannen ström är det troligen ett fel på din anläggning och inte ett avbrott på elnätet. Bor du i hus kan du kontrollera din huvudbrytare och dina huvudsäkringar. 

Kontrollera huvudbrytaren

Det brukar finnas en huvudbrytare för att enkelt bryta all ström i bostaden. Kontrollera att den är i tillslaget läge.

 

Kontrollera huvudsäkringarna

Kontrollera och om möjligt byt dina tre huvudsäkringar i ditt mätarskåp. Ditt mätarskåp är ofta placerat på fasaden eller vid din tomtgräns.

Om du är fortsatt strömlös efter att ha felsökt din anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss. Ha gärna ditt kund- eller anläggningsnummer redo.

Strömavbrott och felanmälan

Felanmäl strömavbrottet till Geabs driftcentral,  öppet dygnet runt: 0498-28 50 00

Om du har andra frågor kan du vända dig till vår kundservice.

Tips och råd strömavbrott

Att förbereda inför en kommande storm innebär t.ex. att Geab ser över utrustning och bl.a tankar bilar och motorsågar.

Om det inträffar ett strömavbrott kommunicerar vi alltid, så fort som möjligt, med information via sms till de kunder som har anmält sig till vår sms-tjänst. 

Geabs personal är i beredskap under natten, både i driftcentralen och ute i fält. Eventuella strömavbrott kommer att avhjälpas men medarbetarnas säkerhet prioriteras, vilket betyder att Geab inte skickar ut personal under natten om det blåser storm och det finns risk för deras säkerhet.

Felanmäl strömavbrottet till Geabs driftcentral,  öppet dygnet runt: 0498-28 50 00

Bra att ha hemma:

  • Tändstickor och stearin- och värmeljus
  • Batterier och batteridriven radio
  • Säkringar
  • Ficklampa och extra batterier
  • Batteridriven väckarklocka
  • Handla mat som kan ätas kall eller grillas om grillning är ett alternativ
  • Anmäl dig till vår sms-tjänst så får du sms till mobilen om det blir strömavbrott

När det åskar

Vi jobbar hela tiden med att förbättra nätet för att stå emot naturens starka krafter, men nätet är känsligt för åskoväder och blixtnedslag kan leda till strömavbrott och orsaka stora skador. 

Avbrottsersättning och skadeanmälan

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.