fbpx

Ersättning och skadeanmälan

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. 

Avbrottsersättning enligt ellagen

Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du därefter haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. 

Ersättningsbeloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom sex månader från utgången av den månad då Geab fick kännedom om avbrottet. 

Vid senare utbetalningar får man dröjsmålsränta. Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

  • 12 – 24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 1 000 kr)
  • 24 – 48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 2 000 kr)
  • 48 – 72 timmar: 62,5 procent av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 3 000 kr)
  • 72 – 96 timmar: 87,5 procent av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 4 000 kr)
  • 96 – 120 timmar: 112,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 5 000 kr)
  • 120 – 144 timmar: 137,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 6 000 kr)

* För dig med säkringstariff är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning.

Avbrottsersättningen kan aldrig överstiga 300% av din årliga nätkostnad. Avbrottsersättning är inte momspliktigt. För privatkunder är beräknad årlig elnätskostnad inklusive moms.

Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan, posta eller scanna och mejla till oss.

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar reparatörsrapporten här:

Vi tillämpar elsäkerhetslagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kronor kan förekomma. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst.

Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar? Hör av dig till oss.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.