fbpx

Ersättning vid skada eller driftsstopp

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. 

Avbrottsersättning enligt ellagen

Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du därefter haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. 

Ersättningsbeloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom sex månader från utgången av den månad då Geab fick kännedom om avbrottet. 

Vid senare utbetalningar får man dröjsmålsränta. Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

  • 12- 24 timmar 12,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 1 000 kr)
  • 24- 48 timmar 37,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 2 000 kr)
  • 48- 72 timmar 62,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 3 000 kr)
  • 72- 96 timmar 87,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 4 000 kr)
  • 96- 120 timmar 112,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 5 000 kr)
  • 120- 144 timmar 137,5% av din årliga elnätskostnad* (dock lägst 6 000 kr)

* För dig med säkringstariff är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning.

Avbrottsersättningen kan aldrig överstiga 300% av din årliga nätkostnad. Avbrottsersättning är inte momspliktigt.

För privatkunder är beräknad årlig elnätskostnad inklusive moms.

Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan genom att kontakta kundservice eller genom att ladda ner vår blankett för skadeanmälan: 

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar reparatörsrapporten här:

Vi tillämpar i nuläget inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst. 

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra villkor för skadestånd eller kontakta kundservice för övriga frågor och funderingar.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.