fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Att säkra en trygg och stabil elleverans är vår högsta prioritet

Vår högsta prioritet som elnätsägare är att säkra en trygg och stabil elleverans till dig som kund. Vi lägger stor vikt vid att varje abonnent, oavsett var den finns på Gotland, ska ha en pålitlig elförsörjning både på kort och lång sikt. 

Sproge

De senaste åren har vi intensifierat vår skogsröjningsplan, genomfört riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden på ön samt höjt vårt investeringstempo där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Distribution_Randijaur_130

Modernisera och bygga ut

Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Underhålla och övervaka

Stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning behöver ständigt underhållas för att du ska få el hem till dig. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel.

Ökad leveranskvalitet

De senaste åren har vi arbetat målmedvetet för att öka leveranskvaliteten, något som gett goda resultat. Vi är dock inte nöjda här utan mycket jobb kvarstår med att göra ytterligare förbättringar i elnätet på Gotland. 

Exempel på riktade åtgärder mot störningsdrabbade områden på ön

I Öja har vi under åren 2017- 2020 investerat nära 30 miljoner. Vi har ersatt 20 km luftledning med kabel i mark och bytt ut föråldrade komponenter i elnätet samt även uppgraderat skyddssystemen i våra stationer. 2021 kan vi konstatera att leveranskvaliteten har förbättrats efter våra åtgärder och antalet strömavbrott i området har minskat med 90%.

I När planerar vi för att investera nästan 20 miljoner under åren 2022- 2023 med syfte att förbättra leveranskvaliteten och göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Vi kommer att ersätta delar av luftlednings-nätet med kabel i mark och installera ett system för smart feldetektering med syfte att förkorta eventuella strömavbrott.

Fler åtgärder och områden

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. De nästkommande åren genomför vi ytterligare investeringar i bland annat dessa områden.

Förnyelse och vädersäkring

Förstärkning och vädersäkring

Förstärkning

Förnyelse

Förnyelse

Förnyelse

Förnyelse

Förnyelse

Förstärkning

Förstärkning elnätet

Förnyelse och vädersäkring

Fönyelse, förstärkning och vädersäkring

Fönyelse och förstärkning 

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.