fbpx

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Vår högsta prioritet som elnätsägare är att säkra en trygg och stabil elleverans till dig som kund. Vi lägger stor vikt vid att varje abonnent, oavsett var den finns på Gotland, ska ha en pålitlig elförsörjning både på kort och lång sikt. 

Några av våra aktuella projekt

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. De nästkommande åren genomför vi ytterligare investeringar i bland annat dessa områden.

Förnyelse av fördelningsstation för bättre elnätskvalitet. Förbereder för ny spänningsnivå. Beräknas påbörjas 2024/25.

Kapacitetshöjningar i nätet, för att möjliggöra stora anslutningar för industrin. Även förnyelse av gammalt elnät. Beräknas påbörjas 2023/24.

Avbrottsförebyggande åtgärder samt förnyelse av gammalt elnät. Beräknas påbörjas 2023.
I När planerar vi för att investera nästan 20 miljoner under åren 2023- 2024 med syfte att förbättra leveranskvaliteten och göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Vi kommer att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark och installera ett system för smart feldetektering med syfte att förkorta eventuella strömavbrott.
Avbrottsförebyggande åtgärder samt förnyelse av gammalt elnät. Beräknas påbörjas 2023.
Kapacitetshöjande åtgärder för bättre leveranskvalitet, samt förnyelse av gammalt elnät. Beräknas klart 2022/23.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.