fbpx

Vi förbättrar, förnyar och bygger ut

Vår högsta prioritet som elnätsägare är att säkra en trygg och stabil elleverans till dig som kund. Vi lägger stor vikt vid att varje abonnent, oavsett var den finns på Gotland, ska ha en pålitlig elförsörjning både på kort och lång sikt. 

Några av våra aktuella projekt

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. Just nu planerar och genomför vi arbeten i dessa områden.

Arbete pågår med att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark. Beräknas vara klart våren 2024.

 

Arbete pågår med att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark. Beräknas vara klart hösten 2024.

Arbete pågår med förnyelse av fördelnings-station för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart våren 2025.

Arbete pågår med förnyelse och förstärkning av elnätet. Arbetet utförs av Vattenfall service. Beräknas vara klart sommaren 2024.

————————————————–

Arbete planeras med start hösten 2024, med att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark.  Beräknas vara klart våren 2025.

Arbete planeras med start våren 2024,  med att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark.  Beräknas vara klart våren 2025.

I När planerar vi för att investera nästan 20 miljoner under åren 2023- 2024 med syfte att förbättra leveranskvaliteten och göra elnätet mer tåligt mot väder och vind. Vi kommer att ersätta delar av luftledningsnätet med kabel i mark och installera ett system för smart feldetektering med syfte att förkorta eventuella strömavbrott.

————————————————–

Arbete planeras hösten 2024 med förnyelse och förstärkning av elnätet mellan socknarna När och Garda.

Arbete pågår med förstärkning av jordkabelnätet samt byte av nätstationer.  Beräknas vara klart  hösten 2024.

Uppdatering av elnätet pågår i delar av Visby.

————————————————–

Arbete pågår med förnyelse och förstärkning av elnätet mellan Bingeby och Visby flygplats. Beräknas vara klart våren 2025.

————————————————-

Arbete planeras hösten 2024 med förnyelse och förstärkning av elnätet mellan Bingeby via Österport till Kaiserport. Beräknas vara klart våren 2025.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.