Elnätspris

Elnätspriset är uppdelat i abonnemang och elöverföring

Elnätsprisets fasta del är abonnemanget. Priset styrs av vilken spänningsnivå anläggningen är ansluten till och därmed vilken storlek på mätarsäkringen. Här ingår också avgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap, samt kostnader för överföring av el, mätare och mätaravläsning.

Elnätsprisets rörliga del beror på  förbrukningens storlek, dvs elöverföringen.

Fast elnätspris, abonnemang

Nedan ser du priserna för respektive säkringsstorlek.

Mätar-
säkring
(Ampere)
Elnätspris
Enkeltariff
Tidstariff
E4 och T4
16 L*1 480 kr/år
16 A4 165 kr/år
20 A5 965 kr/år
25 A7 455 kr/år
35 A10 450 kr/år
50 A15 235 kr/år

* 16L betyder 16 Ampere säkring i byggnad med minst tre uttagsabonnemang, med gemensam anslutningspunkt på minst 35 A. Förekommer endast på enkeltariff E4

Mätar-
säkring
(Ampere)
Elnätspris
Enkeltariff
Tidstariff
E4 och T4
63 A20 610 kr/år
80 A29 660 kr/år
100 A37 415 kr/år
125 A47 025 kr/år
160 A59 550 kr/år
200 A75 690 kr/år

Rörlig del som beror på förbrukningen

El-
överföring
Pris inkl moms
Enkeltariff29 öre/kWh
Höglasttid
Tidstariff T4
48,00 öre/kWh
Låglasttid
Tidstariff T4
13,50 öre/kWh

Enkeltariff: Samma elnätspris hela dygnet. 

Tidstariff: Olika elnätspris beroende på om elen används när vi har hög eller låg belastning på elnätet.

Höglast-tid: Vardagar kl: 06.00–22.00 under januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Låglast-tid: Övrig tid.

I det fasta elnätspriset, abonnemanget, ingår dessa momspliktiga myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
 • Nätövervakningsavgift 3 kr/år
 • Elberedskapsavgift 45 kr/år

Nu debiteras energiskatten på elnätsfakturan

Från och med den 1 januari 2018 debiteras energiskatten på elnätsfakturan. Förändringen innebär att elnätsföretagen har rollen som skattskyldiga för energiskatt på el att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Jämför rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden på fakturan för själva elen du förbrukar ser ut att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen.

På Elpriskollen på ei.se visas jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december.

AVGIFTSVILLKOR

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0 kr/mån
 2. El-överföring:
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 3,0 öre/kWh
 • Låglasttid 3,0 öre/kWh

Se priser och villkor för Mikroproduktion

AVGIFTSVILLKOR

Effekttariff N3, högspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 830,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 20,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 42,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring
 • Höglasttid 13,00 öre/kWh
 • Låglasttid 4,40 öre/kWh

Alla ovan angivna priser är presenterade exklusive moms.

OBS! Abonnemang, månadseffekt och högbelastning är avgifter per månad.

Se pris och villkor för Effekttariff N3, högspänning

AVGIFTSVILLKOR 

Effekttariff N4, lågspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 270,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 44,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 0,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring

Höglasttid 38,40 öre/kWh

Låglasttid 10,80 öre/kWh

Se pris och villkor för Effekttariff N4, lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning Nättariff N3

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 475 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 1,0 öre/kWh
 • Låglasttid 1,0 öre/kWh

Se pris och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning Nättariff N4

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 225,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,00 öre/kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 1,00 öre/kWh
 • Låglasttid 1,00 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3

Nätavgifter, inmatning
 1. Mätavgift 510,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 13,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid
 4. El-överföring
 • Höglasttid 2,20 öre/kWh
 • Låglasttid  2,20 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 1,00 öre/kWh
 • Låglasttid 1,00 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3