fbpx

Stationsprojekt

Arbetet med en förnyelse och modernisering av öns centrala elnät pågår, vilket innebär att stolpar och ledningar behöver bytas ut till dagens teknik. Även flera stationer runt om på ön måste byggas om och förstärkas för att klara en ökad överföringskapacitet.

Dessa stationer omfattas av arbetet

Elnat_gotland_host_stå

Arbete pågår med förnyelse och utbyggnad av fördelningsstationen vid Bäcks i norra Visby för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart under 2027.

Arbete pågår med förnyelse av fördelningsstationen i Eskelhem för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart under 2027.

En helt ny fördelningsstation planeras i området Högby i Hemse för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart under 2027.

Arbete pågår med förnyelse av fördelningsstationen i Martebo för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart under 2027.

Förberedande arbete pågår för en ny fördelningsstation i Roma.  

Förberedande arbete pågår för en ny fördelningsstation vid Skåls i Näs. 

Arbete pågår med förnyelse av fördelningsstationen vid Snögrinde i Klintehamn för bättre elnätskvalitet och förberedelse för ny spänningsnivå.  Beräknas vara klart under 2027.

Förberedande arbete pågår för en helt ny  fördelningsstation vid Solklinten i Slite. 

En helt ny station planeras vid Forse i Stenkumla inför anslutningen av den nya elförbindelsen från fastlandet. Stationen ingår i samverkansprojektet mellan Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Geab. Vattenfall Eldistribution kommer ansvara för bygge och fortsatt skötsel av stationen.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.