fbpx

Nu uppgraderar vi elnätet i Burs, Garde, Lau och När

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt över hela Gotland i syfte att förbättra, förnya och bygga ut elnätet. Just nu pågår ett av våra projekt där vi bygger om och förbättrar elnätet i Burs, Garde, Lau och När. Projektet pågår under 2023 och fortsätter delar av 2024.

 Det är flera förbättringar och utbyggnationer som kommer att bidra till ökad leveranskvalité.  

-Vi byter ut delar av elnätet mot ny och modernare utrustning, där vi bland annat installerat smart feldetektering. Smart feldetektering hjälper oss att snabbare hitta fel på luftledningar, vilket också gör att avbrottstiden för våra kunder blir kortare, säger Ola Georgsson, projektledare på Gotlands Elnät. 

Ett antal nya nätstationer ska byggas och fler frånskiljare på elnätet ska installeras. Dessa gör att vi kan dela upp elnätet i kortare sträckor, vilket innebär att färre kunder drabbas vid eventuella fel och de som blir av med strömmen får tillbaka den snabbare. 

Luftledning och markkabel – rätt teknik på rätt plats
När vi ska bygga ut eller förbättra elnätet utgår vi alltid från den lösning som är mest driftsäker och effektiv – rätt teknik på rätt plats. Hänsyn måste tas till hela elnätet på ön och till olika intressen som t.ex naturskydd, vattentäkter, kulturminnen och kommunala planer.  

I Burs, Garde, Lau och När kommer vi ersätta luftledning med markkabel på vissa ställen, men på de flesta håll byter vi befintlig luftledning mot ny luftledning. Man kommer med andra ord inte se så mycket av förändringen, men däremot får boende i området en bättre och mer stabil elleverans. 

Läs mer om våra pågående projekt här

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.