fbpx

Flexibel anslutning till elnätet möjliggör snabbare tillväxt på Gotland

Joel Hellström (D-charge), Niklas Sjöberg (Vattenfall Eldistribution) och Leo Lingvide (Gotlands Elnät).

Gotlands Elnät och Vattenfall Eldistribution vill påskynda anslutningstiden för kunder i elnät där det råder brist på tillgänglig kapacitet. Vid Sudersands parkering på Fårö har innovation med ny teknik installerats för flexibel nätanslutning.

På Fårö, liksom på övriga Gotland och Sverige, har ansökningar om nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang i elnätet för byggnation av laddinfrastruktur ökat. Det här ställer ökade krav på tillgänglig kapacitet i elnätet. En ökad efterfrågan i kombination med att det tar tid att bygga om elnätet gör att Gotlands Elnät, tillsammans med Vattenfall Eldistribution, nu har installerat ny teknik för flexibelt ansluten laddinfrastruktur.

Installationen av den nya tekniken innebär flexibla anslutningar för snabbladdning av elbilar när elnätet inte har tillräckligt med tillgänglig kapacitet för att bibehålla spänningsnivån.

18 stycken destinationsladdare på totalt 155 kW har installerats på parkeringen vid badplatsen Sudersand på Fårö. När elnätet i området inte klarar spänningsnivån ska tillgänglig effekt för snabbladdare prioriteras ned för att på detta sätt säkerställa god elkvalitet för elnätskunderna i området. Flexibilitet är en lösning som kommer att vara avgörande för att snabba på anslutningstiden till elnätet, och så kallade villkorade nätavtal gör det möjligt att utnyttja elnätet mer optimalt.

– Vi är glada att samarbeta med vårt systerbolag Gotlands Elnät för att möjliggöra villkorade anslutningar för deras kunder på Gotland. När kunderna kan vara flexibla i sin anslutning möjliggör det att vi kan ansluta fler kunder till elnätet vilket påskyndar företagsutveckling och tillväxt i samhället. Det innebär även att vi kan använda befintligt elnät mer effektivt där vi idag har kapacitetsutmaningar, säger Niklas Sjöberg innovations- & affärsstrateg och ansvarig för denna lösning på Vattenfall Eldistribution AB.

– Denna anslutning hade inte varit möjlig i närtid utan en flexibel lösning. Den gör det möjligt för oss att ansluta kunden snabbare utan att kompromissa med driftsäkerheten eller leveranskvaliteten i området. Det känns bra att kunna hitta lösningar tillsammans med Vattenfall Eldistribution och våra kunder som resulterar i lösningar som är bra för alla parter, säger Leo Lingvide, anslutningsingenjör, Gotlands Elnät AB.

– För oss innebär tekniken att vi kan bygga laddstolpar snabbare och skapa möjlighet för våra kunder att ladda sina elbilar på platser som det annars hade tagit tid att få fram mer effekt till. Flexibla anslutningar möjliggör etablering av fler laddplatser på Gotland, säger Joel Hellström, delägare till D-charge som utvecklar publika och innovativa parkeringslösningar.

 

 


 

Fakta

Idag nyttjas den maximala överföringskapaciteten i elnätet enbart en mindre del av tiden vilket gör att trängsel endast uppstår vid ett fåtal tillfällen. För att kunna ansluta nya kunder i sådana områden måste elnätsbolaget ha ett sätt att hantera den eventuella överbelastning som kan uppstå i elnätet. Ett verktyg för detta är att ansluta kunder flexibelt genom villkorade avtal. 

Vattenfall Eldistribution har under en längre tid arbetat med villkorade avtal och hur kunder kan anslutas till det lokala elnätet utan att äventyra god elkvalitet. Installationen vid Sudersand är ett resultat av innovationsprojektet FlexConnect som är ett av flera initiativ som Vattenfall Eldistribution driver kring flexibilitet och kapacitet. Detta för att möjliggöra elektrifiering och snabba på anslutningar till elnätet.

 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.