fbpx

Försenad betalning

Är du sen med att betala en faktura? Betala den så fort som möjligt för att undvika förseningsavgifter. När vi har mottagit din betalning kan du själv se att din faktura är markerad som betald på Mitt Geab.

Det här händer om du inte betalar din faktura

Vi skickar ut en påminnelse cirka sju dagar efter fakturans förfallodatum. Avgiften för påminnelsen är 60 kronor och läggs på nästa faktura.

Saknar vi fortfarande betalningen trots att vi påmint dig skickar vi efter ett par veckor ut ett inkassokrav. Kostnaden för detta är 180 kronor. Inkassokravet går inte vidare och medför inte någon betalningsanmärkning.

Om du fortfarande inte har betalat in efter inkassokravet blir nästa steg en påminnelse som kallas Påminnelsebrev. Avgiften för Påminnelsebrevet är 180 kronor. Om fortsatt ingen betalning inkommit går ärendet vidare för delgivning.

Om du skulle bli delgiven ska vi enligt Ellagen skicka ett meddelande till sociala myndigheter i kommunen där fastigheten ligger. Avgiften för en delgivning är 1 250 kronor.  En delgivning innebär att du har blivit underrättad om att elen riskeras att frånkopplas på grund utav bristande betalning.

Om du inte kan betala delgivningsskulden i tid kan strömmen komma att frånkopplas. Du behöver då betala hela skulden inkluderande alla förfallna fakturor och fordringsavgifter till oss.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.