fbpx
Generic filters
Exact matches only

Vår historia

1924

Gotland elektrifieras

Efter första världskriget påbörjades elektrifieringen av landsbygden. AB Skandinaviska Elverk startade utbyggnaden 1924. För verksamheten på Gotland bildades ett dotterbolag, AB Gotlands Kraftverk, 1927. 30-talets dåliga tider och andra världskriget gjorde att gotlands elektrifiering slutfördes först i början av 50-talet. Sist ut var Hall socken som fick sin el 1953.
GEAB Gotlands Energi Elavtal
GEAB Gotlands Energi Elavtal

1954

Världens första kraftöverföring på havsbotten

Kunderna på Gotland fick dras med mycket högre priser än vad man hade på fastlandet. I början av 1950-talet blev det tekniskt möjligt att överföra billigare vattenkraft från fastlandet till ön. 1954 togs världens första kommersiella kraftöverföring med högspänd likström mellan Västervik och Ygne på Gotland i drift.

1954

Se filmen om Gotland och elkraften

En film från 1954 som visar Gotlands Kraftverk i Slite som genererade energi från ångpannor som drevs med kol och diesel. Man kan se hur elnätet byggdes ut på ön och arbetet med att lägga likströmskabeln mellan Ygne och Västervik.

1960-1974

Elförbrukningen ökar

Som ett resultat av att förbrukningen steg uppfördes en oljeeldad kraftstation i Slite. Den togs i drift i början av 60-talet och under åren 1965-1970 installerades också fyra gasturbindrivna reservkraftanläggningar. Produktionskostnaderna på Gotland ökade kraftigt i och med oljekrisen i mitten på 70-talet. Samtidigt behövde produktionsanläggningarna utökas ytterligare på grund av Cementas stora utbyggnad i Slite. 1974 installerades två dieselgeneratorer i Slite.

1978

Geab bildas

1978 beslutades att Vattenfall skulle överta AB Skandinaviska Elverks intressen på Gotland och att Vattenfall och Gotlands kommun skulle samordna eldistributionen inom ett gemensamt företag. Det nya bolaget Gotlands Energiverk AB, startade sin verksamhet den 1 januari 1978. Därigenom garanterades Gotland samma råkraftspris som Vattenfall tillämpar på fastlandet. En av bolagets första åtgärder var att besluta om fjärrvärmeutbyggnad i Visby och idag finns fjärrvärme också i Slite, Hemse och Klintehamn. Vattenfall fattade också beslut om att uppföra två kraftvärmedieslar för elproduktion där värme ur rökgaserna och motorernas kylare kunde tas tillvara för fjärrvärmeändamål.

GEAB Gotlands Energi Elavtal
GEAB Gotlands Energi Elavtal

1983 – 1987

Två kablar till fastlandet

Kärnkraftsbeslutet 1980 och de fortsatta kraftiga oljeprishöjningarna medförde att en ny likströmsöverföring skulle vara ekonomiskt fördelaktig för Vattenfall. Överföringen togs i drift 1983 och ytterligare en kabel lades 1987.

1996

Elmarknaden avregleras

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att man kan välja bland alla elhandelsbolag i Sverige varifrån man vill köpa sin el.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

1999

HVDC-Light

HVDC-Light var ett gemensamt projekt mellan Vattenfall, ABB, Energimyndigheten och GEAB som genomfördes för att effekten från vindkraftverken på Näs ska kunna föras över till Visbyområdet, där majoriteten av kunderna som de förbrukar el finns. I juni 1999 togs den första 70 km långa likströmsöverföringen mellan Näs och Visby i drift.

2006

Fjärravlästa elmätare

Geab var ett av de första nätområdena i Sverige som bytte alla elmätare till fjärravlästa. Vi hade redan 2006 bytt alla 27 000 mätare fastän regeringsbeslutet var att alla Sveriges nätkunder skulle vara fjärravlästa 2009. Fjärravläsningen underlättar för våra kunder eftersom man nu betalar i efterskott för den verkliga förbrukningen istället för som tidigare en beräknad förbrukning.

1999

Bredband till Gotland

Under 1990-talet börjar Gotlands energi i samband med andra schaktarbeten att förlägga tomrör och slang, för eventuella kommande behov. Externa önskemål om Internetanslutningar börjar även komma in.

1999 samverkar, bygger och driver Geab ett radionät för att förse de större skolorna på ön med Internetanslutningar, och Gotlands energi förlägger även sin första fiberkabel för en extern kund. Detta blir startskottet för Gotlands energis bredbandsverksamhet.

Gotlands energi har sedan början av 2000-talet skapat bredbandsanslutningar via PLC, (bredband via elkablarna), FWA (bredband via radio), DSL, (bredband via telekablarna), och fiberkabel. Dessa olika satsningar har mynnat ut till dagens öppna bredbandsnät bestående av fiber från Fårösund i norr, till Burgsvik i söder.

2010

Teckna om elavtal i mobiltelefonen

Geab kunde i maj 2010, som första energibolag i Sverige, erbjuda sina kunder möjlighet att teckna om sitt elavtal direkt i mobiltelefonen. Förutom att det sparar på miljön genom minskat antal pappersutskick är det även enklare och smidigare för kunden.

Man med mobiltelefon
GEAB Gotlands Energi Elavtal

2011

Geab samlokaliserar

I mitten av april 2011 samlokaliserades all administrativ personal till det nybyggda kontoret på Västra Törnekvior i Visby. Kontoret i Slite säljs till Slite utvecklingsbolag, kontoret på Terra Nova säljs men gårdsplanen används fortfarande som materialförråd och även kontoret i Hemse säljs.

2018

Fossilfria inom en generation

Beslut om att bli fossilfria inom en generation.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.