fbpx

Elstöd för höga elpriser

Regeringen har beslutat att betala ut elstöd til de elkunder som drabbats hårdast av höga elpriser. Utbetalningarna av elstödet till privatpersoner inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och sker per automatik. Du som kund behöver inte göra någonting.Mitt Geab kan du som kund ta del av din totala elförbrukning för perioden. 

Hur stort blir elstödet?

För elkunder i elområde 3 (som Gotland tillhör) uppgår elstödet till 50 öre per förbrukad kWh. Stödet gäller för perioden oktober 2021 – september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mitt Geab.

Så räknar du ut ditt elstöd

Elområde 3
0,50 kr x din elförbrukning (kWh) period oktober 2021 – september 2022 = elstöd i kr.

Räkneexempel

0,50 kr x 10 000 kWh = 5 000 kr i elstöd

Vilken period gäller elstödet för?

Elstödet gäller perioden oktober 2021 – september 2022 .

När och hur betalas elstödet ut?

Utbetalningarna av elstödet har inletts hos Försäkringskassan och utbetalas successivt fram till den 7 mars och sker per automatik. Du som kund behöver inte göra någonting.Mitt Geab kan du som kund ta del av din totala elförbrukning för perioden. 

Vad gäller för företag?

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade den 11 januari om att att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om att få använda så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

→ Läs mer på Ei

Kommer det ytterligare elstöd för privatpersoner?

Elstöd ska ges till alla hushåll med eget elnätsavtal för november, december 2022. Regeringen ska nu ta fram en förordning. 

→ Läs mer på regeringen.se

Mer information om utbetalningen

Alla frågor om utbetalning hanteras av Försäkringskassan.

Läs mer om utbetalning av elstöd hos Försäkringskassan

Lämna inte ut personliga koder!

Svenska kraftnät varnar för eventuella bedrägeriförsök. Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att lämna ut personliga koder eller att logga in någonstans.

Om du får ett sådant samtal kan du i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.