fbpx
Generic filters
Exact matches only

Drift och service

Fungerar fjärrvärmeleveransen eller värmecentralen inte som den ska? Här nedan har vi listat vanliga frågor och svar om din fjärrvärmecentral och du kan få tips och förslag på åtgärder som kan lösa problemet.

Vilket fel upplever du?

VF_water_rgb

Läcka

Inget varmvatten

Kallt i huset

Det läcker vatten från min fjärrvärmecentral

Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att man lätt ska kunna särskilja läckage av fjärrvärmevatten från vanliga vattenläckage. Upptäcker du läckage av grönt vatten vid din fjärrvärmecentral ska du kontakta oss på Geab så vi kan komma ut och undersöka vad det beror på. 

Vattnet får den gröna färgen av pyranin, ett natriumsalt med grön färg och fluorescerande egenskaper som även används i kosmetika och rengöringsprodukter som tvål, schampo och diskmedel.  Pyranin i den koncentration det har i fjärrvärmevattnet är ofarligt för både människor och miljö.

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen. Tänk på att det är naturligt att det droppar från spillröret ibland.

Jag har varken varmvatten eller värme

Kontrollera dina säkringar och att du har el till din fjärrvärmecentral.

Kontrollera att reglercentralen har el.

Kontrollera att cirkulationspumpen går – enklast görs detta genom att hålla en skruvmejsel mot pumpen och sätta örat mot skruvmejselns handtag. Prova att starta om cirkulationspumpen.

Kontakta oss på Geab för att ta reda på om det är ett fjärrvärmeavbrott i ditt område.

Gå in på vår hemsida under Störningsinformation, eller vänligen kontakta vår kundservice

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning.

Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med din  fjärrvärmecentral.

Inget varmvatten

Kontrollera reglercentralens temperaturinställningar samt regleringen av varmvattnet. Justera vid behov.

Det kan också vara fel på reglerventilen för varmvattnet, eller ett igensatt filter om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund.

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta:

Trasig blandare: Kontrollera genom att stänga inkommande kallvattenventil på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel kökskranen. Om det rinner vatten då betyder det finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Du behöver renovera eller byta ut blandaren, kontakta en VVS-firma.

Lång varmvattenledning: Om det är långt från centralen till kranen kan det ta ett tag att få fram varmvatten till den. Prova att spola lite längre.

Samtidig spolning: Om flera tar ut varmvatten samtidigt kan det vara så att det inte räcker till. Kontrollera genom att spola en kran i taget och se om det kommer fram varmvatten

Igensatt filter: Om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund kan det vara ett igensatt filter. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det är kallt i huset

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel lågt tryck i fjärrvärmecentralen, cirkulationspumpen kanske står stilla, det kan vara luft i systemet eller elementens termostater som kärvar. Det kan också vara så att reglercentralens inställningar behöver justeras.

Det kan också vara en trasig ute-/innegivare eller en reglerventil i centralen som kärvar. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel kan det ha kommit luft i systemet och du behöver då lufta det för att få en jämn värme. 

Det kan också vara elementens termostater som kärvar och då reglerar de inte som de ska. Se filmen Fjärrvärme på vintern. Motionera termostaterna, kontakta en VVS-firma om du behöver byta dem.

Jag tycker det går åt för mycket fjärrvärme

En typisk villa på Gotland använder fjärrvärme huvudsakligen för varmvatten under sommaren. Därför brukar det bli en relativt stor ökning av fjärrvärmeförbrukning då hösten kommer – även om det är varma sköna dagar kan det vara riktigt kalla nätter och då behöver huset behöver värmas upp och hållas varmt.

Och ju kallare det är ute desto mer fjärrvärme går det åt för att hålla ditt hus varmt.

Den mesta värmeenergin avges via elementen men en liten del avges av rörledningen från fjärrvärmecentralen till elementen. Även om du bara har ett enstaka element på, t ex i badrummet på sommaren, kommer det att släppas ut en liten mängd värme via rören som transporterar värme till elementet.

Tänk också på att elementens termostater och termostaternas tryckstift kan kärva så att de inte stänger eller öppnar helt.

Termostater kan fastna i stängt läge och då reglerar de inte som de ska. Förebygg detta genom att vrida upp och ner 2-3 gånger några gånger per år.

Termostater ska normalt vara fullt öppna men du kan vrida ner dem i rum där du vill ha det svalare, t ex sovrum eller förråd. Om termostaterna är fullt öppna och det är för varmt i huset är det ett tecken på att det går det ut för mycket värme till huset. Justera då ner värmen i fjärrvärmecentralen, se filmerna Justera inomhustemperaturen och Reglerutrustningen.

Om termostaterna är trasiga kan de släppa igenom värme trots att de är stängda, och då kan det också gå ut värme till fastigheten. Kontakta en VVS-firma om du behöver byta termostater.

Om du hela tiden har ett fönster på glänt för att vädra kommer det hela tiden in kall luft som behöver värmas upp.

Vädra genom att öppna ordentligt under en kortare period och håll sedan fönstret stängt.

Om du vill ha en annan temperatur i ett rum, till exempel svalare i sovrummet, är det viktigt att hålla dörren till detta rum stängd.

En kran som droppar varmvatten förbrukar energi. Se till att du alltid stänger kranen ordentligt och renovera eller byt kranar som läcker.

Om värmekurvan i din fjärrvärmecentrals reglercentral är högt ställd kan det gå åt ”onödigt” mycket värme. Kontrollera att du har en kurva som passar för dina behov. 

Serviceavtal

Varje fjärrvärmecentral bör ses över regelbundet för att den ska fungera effektivt. Har du vårt serviceavtal går våra tekniker igenom din central vartannat år för att säkerställa att den levererar maximalt med värme till minsta möjliga kostnad.  Kostnader för eventuella åtgärder och reparationer tillkommer.

Pris 69 kr/ mån

  • Besök av tekniker vartannat år med kontroll av varmvattenregulator, varmvattentemperatur, värmeväxlare, pump, expansionskärl, regler-/motorventil och rensning av filter vid behov
  • Serviceprotokoll med åtgärder
  • Fri telefonsupport och rådgivning kring frågor om din fjärrvärmecentral
  • Möjlighet till jourservice dygnet runt – vid akuta fel i din fjärrvärmecentral kan du få hjälp av vår beredskapspersonal (våra produktionsanläggningar har dock första prioritet så vi kan inte garantera att vi kan hjälpa till omedelbart).

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.