fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Lokala miljövärden​

Geabs fjärrvärme produceras lokalt i Hemse, Klintehamn, Slite och Visby.

Med hjälp våra fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn kan vi utnyttja lokala lösningar för vår energiproduktion här på Gotland. Vi använder olika former av energi på ett effektivt sätt och tar tillvara på sådant som annars gått till spillo, till exempel spillvärme från lokala industrier eller restprodukter från skogsbruk. 

All vår värmeproduktion i samtliga nät är från och med hösten 2021 helt fossilfri och vi är stolta över att 70% av vårt bränsle köps lokalt av det gotländska skogsbruket.

Fjärrvärmen i Hemse

Ursprung 2020

Fjärrvärmen i Klintehamn

Ursprung 2020

Fjärrvärmen i Slite

Ursprung 2020

Fjärrvärmen i Visby

Ursprung 2020

*Redovisning av resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen redovisas per ort med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Läs mer om vad beräkningarna omfattar på Energiföretagen Sverige, där du också hittar miljövärden från tidigare år.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.