fbpx
Generic filters
Exact matches only

Miljövärden​

Med hjälp av våra fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn kan vi utnyttja lokala lösningar för vår energiproduktion här på Gotland. Vi använder olika former av energi på ett effektivt sätt och tar tillvara på sådant som annars gått till spillo, till exempel spillvärme från lokala industrier eller restprodukter från skogsbruk. 

Ett bra val för miljön

Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När vi sedan bytte ut fossila bränslen mot förnybara och började använda spillvärme från lokala industrier minskade utsläppen ytterligare. Och arbetet fortsätter.

Vår produktion på Gotland är idag helt fossilfri och vi är stolta över att 70% av vårt skogsbränsle som är rester från avverkning i form av grenar och toppar köps lokalt av det gotländska skogsbruket. 

Lokala miljövärden

Ursprung 2022

Fjärrvärme Hemse

Fjärrvärme Klintehamn

Fjärrvärme Slite

Fjärrvärme Visby

Miljövärden från tidigare år

Redovisning av resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen redovisas per ort med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.