Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Tryggt och bekvämt med fjärrvärme

Nästan hälften av alla svenska hushåll värms upp med fjärrvärme

Obegränsad tillgång till värme och varmvatten

Med fjärrvärme från Gotlands Energi får du en bekväm och bekymmersfri uppvärmning med obegränsad tillgång till värme och varmvatten året runt – samtidigt som du sparar på naturens resurser.

fjarrvarme-barnisoffa_

Fjärrvärme – en smart investering

Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv. Energipriset är stabilt och du kan planera din ekonomi bättre. Det är tryggt och bekvämt att leva med fjärrvärme, och du gör en insats för miljön.

Fjarrvarme_sparar_naturens_

Fjärrvärme sparar naturens resurser

Med hjälp av fjärrvärmen kan vi utnyttja lokala lösningar för energiproduktion. Vi använder olika former av energi på ett effektivt sätt och tar tillvara på sådant som annars gått till spillo, till exempel restvärme från industrin eller restprodukter från skogsbruk. 

Vattenfall_living_socks_radiator_037

Tryggt för dig, bra för miljön

Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Gör en riktigt smart investering för framtiden!

Prisdialogen

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen omfattar informationsmöte om fjärrvärme och samrådsmöte där Gotlands Energi presenterar sin prispolicy samt prognos för kommande prisjusteringar.

Reko fjärrvärme

Reko fjärrvärme är riktlinjer som leverantörer av fjärrvärme kan ansluta sig till och tillämpa i sina kundrelationer. Riktlinjerna är till för både leverantören och kunden. De erbjuder leverantören hjälp med att utveckla relationen till kunden, och kunden hjälp med att få mer insyn i leverantörens verksamhet.

Att vara REKO-märkt innebär att du som kund ska kunna veta till exempel hur mycket vår fjärrvärme påverkar miljön.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • ISO 9001 – kvalitetscertifiering
  • ISO 14001 – miljöcertifiering
  • OHSAS 18001 – arbetsmiljöcertifiering

Certifieringarna visar att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem för ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan och en säker och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare.

Kan du få fjärrvärme installerad i din bostad? Kontakta kundservice eller fyll i en intresseanmälan.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.