fbpx
Generic filters
Exact matches only

Fjärrvärme till huset

När du har fjärrvärme som uppvärmningsform är du med och bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Fjärrvärme är dessutom ett prisvärt uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan.

Ett stabilt pris utan kraftiga svängningar

Fjärrvärmepriset är stabilt och konkurrenskraftigt. Det betyder att du slipper oroa dig för kraftiga prisökningar samt att fjärrvärmepriset ska stå sig väl gentemot andra uppvärmningsformer, exempelvis bergvärme.

Så får du fjärrvärme till huset

Geab erbjuder fjärrvärme på fyra orter på Gotland. Vi har utbyggda fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.  Bor du i någon av dessa orter finns det chans att få fjärrvärme från oss. Läs vidare i punkterna nedan för att ta reda på hur en anslutning av fjärrvärme går till.

Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen. Därefter kontaktar våra projektledare dig för att boka ett platsbesök där ni gemensamt går igenom förutsättningarna och du får möjlighet att ställa frågor. Det finns möjlighet till ROT-­avdrag på arbetet som sker innanför tomtgräns.

 

Efter platsbesöket skickar vi en offert med ett avtalsförslag. I avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. När vi har fått det underskrivna avtalet sätter vi igång arbetet så som vi kommit överens om.

 

Innan grävningen påbörjas markerar vi var befintliga ledningar och rör för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. Vår entreprenör gräver upp ett schakt i gatan och på tomten för fjärrvärmerören. På tomtmarken brukar grävningen bli omkring 40-60 cm djupt. Fjärrvärmerören läggs i schaktet och svetsas ihop. Avstängningsventilerna monteras i anslutning till husvägg.

 

Efter avslutat rörarbete fyller vi igen schaktet i gatan och på din tomt. Du sköter själv plattssättning och finplantering av tomten, vilket innebär att lägga matjord och så gräs för att återställa gräsmattan och planteringarna. Geab tillhandahåller jord och gräsfrö.

 

Har du även beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår förutom själva fjärrvärmeväxlaren även montering och primäranslutning av den, det vill säga att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör eller du som kund monterar fjärrvärmeväxlaren monteras även mätaren. Under arbetets gång får du räkna med att vara utan värme och varmvatten cirka en dag. 

Om du som kund installerar fjärrvärmeväxlaren själv, måste du kontakta oss i god tid innan du installerar värmeväxlaren. Detta är för att vi skall veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi måste också komma ut och montera mätaren.

 

När allt är klart, visar vi dig hur den nya värmeväxlaren fungerar. Samtidigt gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

 

Vi hoppas att du ska bli nöjd med oss som din fjärrvärmeleverantör. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0498- 28 50 00 eller e-post: varme@geab.vattenfall.se

Bild_Geab_rund4

Klimatsmart uppvärmning

Med hjälp av våra fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn kan vi utnyttja lokala lösningar för vår energiproduktion här på Gotland. Vi använder olika former av energi på ett effektivt sätt och tar tillvara på sådant som annars gått till spillo, till exempel spillvärme från lokala industrier eller restprodukter från skogsbruk. 

 

Läs mer om fjärrvärme och miljön

 

Beställ fjärrvärme till din fastighet genom att göra en intresseanmälan. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.