fbpx
Generic filters
Exact matches only
IMG_3542xlr

Frågor och svar

När du klickar på Teckna elavtal på vår hemsida ser du både våra avtal och vad din elkostnad per månad blir med de olika avtalen. För att beräkna ditt elpris behöver vi ditt postnummer samt veta hur stor din bostad är.

Du kan också själv uppge hur mycket el du förbrukar under ett år för att få en så exakt uppskattning av din elkostnad som möjligt. (Obs. Du behöver inte teckna avtalet för att få fram dessa uppgifter). Du hittar din beräknade årsförbrukning på din nuvarande faktura.

Genom att logga in på Mitt Geab kan du se vad du har för elhandelsavtal med oss på Gotlands Elförsäljning.

Som kund har du två olika avtal för din el – ett elnätsavtal som tecknas med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område (på Gotland är det Gotlands Elnät AB) samt ett elhandelsavtal som du tecknar med valfritt elhandelsföretag. 

Nej, ett fast elpris hos oss är fast och ändras inte under bindningstiden. Det är bara skatt och moms som kan ändras. Din elkostnad kan dock variera kraftigt från en månad till en annan om din förbrukning ändras.

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

 

Ett elhandelsavtal behövs för att du ska kunna börja använda elen i ditt hem. Det kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Elavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen.

Elnätsavtalet tecknar du med det elnätsföretag som äger nätet och elledningarna där du bor, din nätägare. Du kan inte välja nätägare själv eftersom det bara finns en nätägare per område runt om i landet. Det är din nätägare som äger, bygger och underhåller elnätet där du bor. På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet.

Om ditt elhandelsföretag och din nätägare ingår i samma koncern får du oftast en faktura där samtliga elkostnader redovisas, såväl för elnät som för elhandel.

Geab erbjuder fjärrvärme på fyra orter på Gotland. Vi har utbyggda fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn Bor du i någon av dessa orter finns det chans att få fjärrvärme från oss.

Läs mer här hur du får fjärrvärme till ditt hus

Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som sköter sig själv. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat oavsett hur kallt det är ute. Du har dessutom obegränsad tillgång till varmvatten.

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta oss på Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen. Tänk på att det är naturligt att det droppar från spillröret ibland.

Strömavbrott?

 • Kontrollera dina säkringar och att du har el till din fjärrvärmecentral.
 • Kontrollera att reglercentralen har el.
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går – enklast görs detta genom att hålla en skruvmejsel mot pumpen och sätta örat mot skruvmejselns handtag. Prova att starta om cirkulationspumpen.

Avbrott i fjärrvärmeleveransen?

 • Kontakta Geab för att ta reda på om det är ett fjärrvärmeavbrott i ditt område. Gå in på vår hemsida under Störningsinformation, eller vänligen kontakta vår kundservice.

Det finns ström och är inget fjärrvärmeavbrott

 • Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta Geab för hjälp med fjärrvärmecentralen. 

Du behöver avsluta laddningen innan kabeln släpper från laddstationen. Avsluta laddningen via appen eller via ditt RFID kort. Hjälper inte detta kontrollera så att laddkabeln är ordentligt ansluten till din bil samt station, testa att avsluta laddningen igen. Du behöver även se till att din bil är redo att släppa laddkablen, i vissa fall behöver bilen vara exempelvis upplåst! Kontrollera vad som gäller i bilens manual.

Har du fortfarande problem ringer du till vår support (öppet dygnet runt) på 020- 52 62 00.

Börja med att kontrollera att laddstationen är igång och redo att starta laddning. Detta ser du i appen för en publik laddstation. Är det din egen hemma laddbox se medföljande manual. För att kunna ladda på en av våra publika laddstationer behöver du vår app eller ett RFID kort. Appen laddar du hem här!

Tänk på att vissa bilar kräver att exempelvis dörrarna är upplåsta innan laddning kan starta. Rådfråga bilens manual vid osäkerhet.

Det kan bero på att ägaren av stationen inte valt att ha den publik. Detta kan t ex vara en företagsparkering eller en förenings privata parkering.

Det finns cirka 70 stycken laddplatser runt om på ön. Fem av dessa är snabbladdare och de är placerade i Fårösund (1 st), Hemse (1 st) och Visby (3 st).

→ Se denna karta för laddstationer på Gotland.

Börja med att kontrollera så att du angett rätt kortuppgifter samt att kortet är öppet för internetbetalningar.

Vill du följa din förbrukning timme för timme krävs det att du har begärt timmätning på din elmätare, det gör du enklast via ditt elhandelsbolag.

Elen är ofta billigare på natten, men det kan förekomma billiga timmar på dagen och dyra timmar på natten också. 

För att kunna påverka din elkostnad genom att förlägga din förbrukning på natten behöver du ha ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag och du måste ha en elmätare som stödjer timavläsning (även kallat timmätning) med ditt elnätsbolag.

Läs gärna mer om timpriser här

Du som har ett rörligt avtal faktureras ett snittpris av elpriset varje månad. Det innebär att det inte har någon betydelse när på dygnet du förbrukar el.

Med ett timprisavtal varierar priserna istället timme för timme. För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika (att förbruka el) de dyraste timmarna och istället förbruka på de billigaste.

Läs gärna mer på vår hemsida om timprisavtal här

Höglasttid inträffar från 1 november t.om 31 mars, måndag- fredag 06:00-22:00 helgfria vardagar.
All annan tid är låglast.

Du kan se din förbrukning på Mitt Geab där loggar du in med antingen ditt BankID eller med ditt kundnummer och kod som återfinns på din faktura.

Det som avgör hur mycket du betalar är vilken storlek du har på din huvudsäkring, din årsförbrukning av el och vilken form av boende du har. Du kan därför påverka din elnätsavgift genom att till exempel byta till en mindre storlek på huvudsäkringen och sänka din elförbrukning. Läs mer om hur du ändrar ditt abonnemang här

Vi beräknar att en nyanslutning kan ta 3-14 månader, i vissa fall även längre. Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall och beror på olika faktorer. 

 • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till tomtgränsen.
 • Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
 • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett auktoriserat elföretag, som efter utfört arbete skickar en färdiganmälan på arbetet till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris i enlighet med din nya huvudsäkring. Läs mer om hur du ändrar ditt abonnemang här

En ny anslutning till elnätet kostar olika mycket beroende på vilken huvudsäkring du väljer. Vi gör även uträkningen utifrån vilket avstånd det är från fastighetsgräns till vår närmaste anslutningspunkt.

Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan här.

Den nya mätaren har en anslutningsport som behöver aktiveras för att bland annat kunna se din förbrukning i realtid. Du väljer själv om du vill aktivera porten. Aktiveringen görs av Gotlands Elnät AB.

Läs mer om elmätaren och dess funktioner här

Vill du följa din förbrukning timme för timme krävs det att du har begärt timmätning på din elmätare, det gör du enklast via ditt elhandelsbolag.

Läs mer om elmätaren och dess funktioner här

Projektet pågår under perioden 2022- 2024 och vi kommer att byta elmätare områdesvis. Löpande information och en mer detaljerad tidplan hittar du här på hemsidan (uppdateras löpande). Vi kommer dessutom att avisera när vi kommer till ditt område med ett brevutskick i god tid innan det är dags för bytet.

Läs mer om nya elmätaren här

Från 2025 ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till smarta elmätare.

 • Den är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning mer frekvent, och ger möjlighet för dig att vara aktiv och koppla på klimatsmarta lösningar för energieffektivisering.
 • Du kan få en bättre överblick och kontroll över din elanvändning och styra din användning över dygnet.
 • Elmätaren registrerar även energi- och elkvalitetsdata, vilket gör det mycket lättare att finna orsaker till försämrad elkvalitet.
 • Den är förberedd med en anslutningsport där du kan ansluta utrustning från tredje part för olika energitjänster.
 • Vissa tjänster kommer kunna fjärrstyras så att vi kan hjälpa dig utan att behöva skicka ut en tekniker.
 • Det kommer bli enklare att ansluta en solcellsanläggning till elnätet då elmätaren både kan registrera uttag och inmatning till elnätet.

Installation är planerad att ske under perioden 2022- 2024. Processen ser lite olika ut beroende på var elmätaren är placerad på din fastighet. Vi har anlitat vår partner Idola Mätteknik för att genomföra elmätarbytet hos dig. Cirka sex veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer vi att kontakta dig med mer praktisk information för elmätarbytet.

Din anläggning lämnas på samma sätt som den var före elmätarbytet. Ifall din anläggning är frånslagen när Idola kommer och ska göra elmätarbytet kommer Idola även att lämna din anläggning frånslagen efter att elmätarbytet är klart.

Läs mer här

Du kan logga in på Mitt Geab genom att använda ditt BankID. Du kan även ange ditt kundnummer och din personliga kod. Dessa uppgifter hittar du på din senaste faktura från oss. Har du ingen faktura kan du kontakta vår kundservice så kan vi skicka eller mejla dina uppgifter. Du behöver då kunna styrka din identitet med ditt BankID.

Att ditt BankID inte fungerar kan bero på flera saker, att det är spärrat, att det är för gammalt eller att du skrivit fel säkerhetskod. Du kan testa ditt BankID på BankIDs testsida för att se om det fungerar som det ska.

Testa ditt BankID

Om ditt BankID inte fungerar på testsidan så ska du kontakta din bank om problemet bara är relaterad till BankID. Om BankID inte fungerar på grund av nätverksproblem ska du kontakta din internet- och/eller mobiloperatör.

Upplever du bara problem när du försöker logga in med BankID på Mitt Geab?

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

På Mitt Geab har du som kund tillgång till flera tjänster och funktioner. Du kan bland annat:

 • Avtal – Se vilket elavtal du har, till vilket pris och hur länge det gäller. Du hittar även detaljerade anläggningsuppgifter, beräknad årsförbrukning och vilken elhandlare som du har kopplat till din anläggning/fastighet.
 • Fakturor – Se dina fakturor från oss upp till fem år tillbaka i tiden tillsammans med information som betalstatus, betalningsuppgifter, anläggningsID och ditt fakturaintervall.
 • El¨förbrukning – Följ och lär känna din elförbrukning genom att filtrera på önskade tidsintervall. Du kan också enkelt jämföra din elförbrukning med föregående år och ladda ner informationen till Excel.
 • Inställningar – Här hittar du kunduppgifter, inklusive kundnummer och faktureringsadress. Du kan själv lägga till eller ändra kontaktuppgifter, såsom e-post och telefonnummer. 

Ja, du kan följa din förbrukning för den anläggning som du äger på ett enkelt sätt via Mitt Geab.

När det gäller privatpersoner är de flesta elmätare månadsavlästa och då finns endast ett månadsvärde att tillgå på din sida under Mitt Geab.

Däremot kan alla kunder begära det vi kallar för ”timmätning” och då kan du följa din förbrukning timme för timme när månaden har gått. På detta sätt kan du då också påverka din förbrukning och ser då på ett överskådligt sätt när du förbrukar din energi. Om du önskar timmätning på din elmätare, vänligen ta kontakt med ditt elhandelsbolag. 

Din solcellsanläggning är kopplat till elnätet via husets elsystem. Det innebär att den el du inte själv använder automatiskt matas ut på elnätet.

Du kan få betalt för elen genom att teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag. Vi på Geab köper gärna din fossilfria solel.

Du kan även att lagra solel i ett batteri för att kunna använda din egenproducerade solel när solen inte skiner. 

Hur mycket du får betalt för din överskottsel beror på vad det elhandelbolag du tecknar elhandelsavtal med erbjuder. Vi på Gotlands Elförsäljning har två olika avtal beroende på hur stor din anläggningseffekt är.

Produktionsavtal

Om din anläggnings installerade effekt är mindre än 43,5 kW får du en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris utan något avdrag.

Om din anläggnings installerade effekt är mer än 43,5 kW får du en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris minus 4 öre/kWh i avdrag.

Om du har svårt att betala dina fakturor kan vi hjälpa dig genom att sätta anstånd (möjlighet att få ändrat förfallodatum på fakturan) eller skapa en amorteringsplan.

Du behöver kontakta oss på kundservice så vi kan diskutera det som passar dig bäst.

Du hittar ditt kundnummer på din senaste faktura längst uppe till höger. Har du ingen faktura kan du kontakta vår kundservice så kan vi skicka eller mejla dina uppgifter. Du behöver då kunna styrka din identitet med Bank-ID

Elräkningen består i huvudsak av tre delar:

När man ansluter sig till Kivra, till exempel för att hämta vaccinationspass eller i samband med deklarationen så ansluter man sig även till deras brevlådetjänst.

Det innebär att man från anslutningsdatumet får alla sina brev och fakturor från olika myndigheter, eventuella försäkringsbolag och andra samhällsnära tjänster via digital post till Kivra i stället för i brevlådan.

 

Har du inte fått din faktura kan det bero på flera saker:

 • att vi saknar information om byte av bank
 • att du har flyttat och vi inte har fått din nya adress
 • att du betalade dubbelt förra månaden
 • att din faktura finns i din digitala brevlåda om du är ansluten till Kivra
 • att vi inte har hunnit registrerat avläsningen från din anläggning.
 • att din förbrukning är så låg att fakturans belopp läggs på nästkommande faktureringstillfälle. Minsta belopp för att en faktura ska skickas ut är 50 kronor. 

När du flyttar till eller inom Gotland anmäler du din flytt via Geabs kundservice genom att ladda ner och fylla i en anmälan för ägarbyte på vår webbplats. Anmälan ska vara oss tillhanda minst 10 dagar i förväg för att allt ska hinna bli klart i tid

För att hjälpa dig att få el till din fastighet behöver vi ditt anläggnings-ID som är 18 siffror långt och börjar på 735 999 103 xxx xxx xxx.

Du hittar ditt anläggnings-ID på din faktura eller på din elmätare. Du kan också kontakta din hyresvärd, den du köpt din bostad av, eller fråga oss.

Ja, det kan du. För att ta med ditt nuvarande avtal i flytten behöver du ringa oss på 0498 – 28 50 00. Vill du hellre teckna ett nytt elavtal till ditt nya boende så ser du våra olika avtalsförslag här.

Det är en administrativ avgift som vi tar för att lägga upp en ny kund och öppna ett nytt abonnemang. Avgiften debiteras på din första faktura efter flytt.

Ja, det går bra. Ditt inflytt- och utflyttsdatum är inte beroende av varandra. Du kan exempelvis välja inflyttsdatum för den nya fastigheten till den 1 juli och utflyttsdatum på den gamla från 15 juli eller tvärtom.

På vår hemsida finns en karta över aktuella strömavbrott på Gotland. Där hittar du även tips som kan hjälpa dig inför och under ett pågående strömavbrott.

Använd vår kostnadsfria sms-tjänst för att få information om både planerade och oförutsedda strömavbrott. För att använda vår tjänst, behöver du kontrollera eller lägga till ditt mobilnummer på ”Mitt Geab” (Mina Sidor). 

Strömavbrott kan vara korta, långa, plötsliga eller planerade. Oavsett vilket, så vill vi att du som kund ska känna dig trygg och ha full koll när ett strömavbrott sker.

Kontrollera innan du anmäler strömavbrott:

 • Är du helt eller delvis utan el?
 • Är det en säkring som gått sönder?
 • Har jordfelsbrytaren löst ut?
 • Har grannarna ström? Om du har strömavbrott men grannen har ström – ring oss 0498-28 50 00 (öppet dygnet runt)
 • Lyssna på P4 Radio Gotland (batteridriven eller i bilen)
 • Använd mobiltelefonen sparsamt, om du måste tillkalla hjälp kan du behöva en fungerande telefon
 • Ha uppsikt över levande ljus och spritkök inomhus
 • Öppna kyl och frys så kort tid som möjligt för att ta ut mat. En välfylld frys kan hålla kylan i flera dygn om du inte öppnar dörren. Är det kallt ute kan du förvara maten utomhus utom räckhåll för djur
 • Håll kontakt med dina grannar för att se om de behöver hjälp, särskilt om de är äldre och de som bor ensamt

Surfa in på vår hemsida med din mobil när strömmen går. Där finns en karta över aktuella strömavbrott på Gotland. Där hittar du även tips som kan hjälpa dig inför och under ett pågående strömavbrott.

1. Är du helt eller delvis utan ström?
Om du är delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral (kallas också proppskåp).
Kontrollera dina säkringar och jordfelsbrytare

Säkringarna i din elcentral sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget.

• Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.

• Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig. Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

• Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut. Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning.

2. Har dina grannar ström?

Har grannen ström är det troligen ett fel på din anläggning och inte ett avbrott på elnätet. Bor du i hus kan du kontrollera din huvudbrytare och dina huvudsäkringar. 

Kontrollera huvudbrytaren

Det brukar finnas en huvudbrytare för att enkelt bryta all ström i bostaden. Kontrollera att den är i tillslaget läge.

Kontrollera huvudsäkringarna

Kontrollera och om möjligt byt dina tre huvudsäkringar i ditt mätarskåp. Ditt mätarskåp är ofta placerat på fasaden eller vid din tomtgräns.

3. Felanmäl strömavbrottet

Om du är fortsatt strömlös efter att ha felsökt din anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss. Ha gärna ditt kund- eller anläggningsnummer redo.

Strömavbrott och felanmälan

Felanmäl strömavbrottet till Geabs driftcentral,  öppet dygnet runt: 0498-28 50 00

Om du har andra frågor kan du vända dig till vår kundservice.

Geabkollen har ingen app än så länge utan det är geabkollen.se som gäller. Du kan med fördel ”lägga till på hemskärmen” via mobilen så har du det nära till hands. Geabkollens badkarta är aktiverad under sommarsäsongen. 

Regeringen har beslutat att betala ut elstöd till de elkunder som drabbats hårdast av höga elpriser under 2021 – 2022. Här kan du läsa mer kring vad som gäller för de olika elstöden. På Mitt Geab kan du som kund ta del av din totala elförbrukning för perioden.  

→ Läs mer om elstödet här

Information kring elnätsavgiften, varför den behövs, vad den går till och hur du själv kan påverka den hittar du på vår hemsida under ”Elnätet på Gotland”.

Klicka här för att läsa mer

Manuell förbrukningsfrånkoppling har ännu aldrig behövt tillämpas i Sverige, men kan genomföras vid så kallad effektbrist som en absolut sista åtgärd när elproduktion i Sverige, import av el och effektreserver inte räcker till. Det är Svenska kraftnät som beslutar om detta och ger order om frånkoppling till elnätsbolagen.  

Läs mer på vår hemsida här 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.