fbpx
Generic filters
Exact matches only

Prisdialogen

Välkommen på samrådsmöte

Det första samrådsmötet genomfördes den 27 maj. 

Datum för samrådsmöte 2:

Anmälan samrådsmöte

Anmälan till samrådsmöte 2 öppnar tre veckor före mötet .

Vad är Prisdialogen?

Prisdialogen, startad 2013 av Sveriges Allmännytta SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige, engagerar cirka 50 fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundernas inflytande över prisändringar genom årliga samrådsmöten mellan fjärrvärmeföretagen och kunderna.

Mål med Prisdialogen

Samrådsprocessen

Varje år fattar Gotlands Energis styrelse ett inriktningsbeslut för nästa års fjärrvärmepris samt prognoser för kommande år, baserat på prissättningspolicyn och beräkningar av konkurrenskraft.

Inriktningsbeslutet presenteras vid Prisdialogens årliga samrådsmöte, där du som kund kan bidra med dina synpunkter på vår prismodell och om den ger dig ekonomiska incitament till miljöriktig energieffektivisering.

Efter samrådsmötet kan eventuella justeringar av prismodellen göras, varefter styrelsen fastställer fjärrvärmepriset för det kommande året.

Läs mer

Prishöjning för fjärrvärme

Bränslekostnaderna har ökat mer än väntat vilket innebär att även fjärrvärmepriset för 2025 kommer öka mer än vad som tidigare förutspåtts.  ”Priset på skogsbränsle har fortsatt att stiga vilket medför att vi kommer behöva höja priset för fjärrvärme under nästa år mer än vad som tidigare prognostiserats”, säger Oskar Lindehejd.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Så sätter vi fjärrvärmepriset

Vår prissättning av fjärrvärme är värdebaserad. Det betyder att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig sett till pris och beaktat de mervärden den har för våra kunder.

Vi är stolta medlemmar av Prisdialogen

Prisdialogen har tagits fram för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.