fbpx
Generic filters
Exact matches only

Prisdialogen

Välkommen till årets Prisdialog

I år har vi två möten planerade. Första mötet äger rum i juni där vi delar information om omvärldsläget och fjärrvärmens prissättning. Under sommaren fortsätter vi arbetet med att ta med era synpunkter. I september avslutar vi Prisdialogen med ett samrådsmöte där vi presenterar fjärrvärmepriset för 2024 och prognosen framåt.

Informationsmöte

Information kring omvärldsläge och fjärrvärmepris framåt.

Samrådsmöte

Presentation och diskussion av vår prisändrings-modell, utfall och prognos.

Anmälan till möte

Informationsmöte 12 juni. Anmäl dig senast söndag 11 juni.

  Ditt namn*

  Organisation

  E-post*

  Telefon*

  Hur många kommer delta?*

  Jag/vi deltar*

  Meddelande/synpunkter

  Jag godkänner Geabs hantering av mina personuppgifter*

  Prisdialogen är ett samarbete för att stärka kundernas ställning vid prisändringar på fjärrvärmen och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring.

  Vad är Prisdialogen?

  Modellen har tagits fram av Sveriges Allmännytta SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Prisdialogen har funnits sedan 2013 och omfattas av cirka 50 fjärrvärmeleverantörer. Huvudsyftet med Prisdialogen är ett samråd mellan leverantören och kunderna i syfte att stärka kundernas ställning genom att kunderna i samrådsprocessen ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar. Samrådsmöten med kundernas representanter ska hållas årligen.

  Mål med Prisdialogen

  Samrådsprocessen

  Varje år fattar Gotlands Energis styrelse ett inriktningsbeslut för nästa års fjärrvärmepris samt prognoser för kommande år, baserat på prissättningspolicyn och beräkningar av konkurrenskraft.

  Inriktningsbeslutet presenteras vid Prisdialogens årliga samrådsmöte, där du som kund kan bidra med dina synpunkter på vår prismodell och om den ger dig ekonomiska incitament till miljöriktig energieffektivisering.

  Efter samrådet genomförs eller planeras eventuella förändringar i vår prismodell, och Gotlands Energis styrelse fattar beslut om fjärrvärmepris för nästkommande år.

  Läs mer

  Gotlands Energi aviserar höjt fjärrvärmepris 2024

  På grund av globala händelser som kriget i Ukraina, höjda bränslepriser och hög inflation, påverkas fjärrvärmen på Gotland. Det förutspås att prisökningen kommer bli högre än tidigare förväntat, enligt Oskar Lindehejd, vd för Gotlands Energi.

  GEAB Gotlands Energi Elavtal

  Så sätter vi fjärrvärmepriset

  Vår prissättning av fjärrvärme är värdebaserad. Det betyder att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig sett till pris och beaktat de mervärden den har för våra kunder.

  Vi är stolta medlemmar av Prisdialogen

  Prisdialogen har tagits fram för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.