fbpx
Generic filters
Exact matches only

Prisdialogen

I år har vi haft två möten i Prisdialogen. Vid första mötet i juni delades information om omvärldsläget och fjärrvärmens prissättning. Under sommaren fortsatte arbetet med att ta med kundernas synpunkter. I september avslutades Prisdialogen med ett samrådsmöte där vi presenterade fjärrvärmepriset för 2024 och prognosen framåt.

Vad är Prisdialogen?

Modellen har tagits fram av Sveriges Allmännytta SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Prisdialogen har funnits sedan 2013 och omfattas av cirka 50 fjärrvärmeleverantörer. Huvudsyftet med Prisdialogen är ett samråd mellan leverantören och kunderna i syfte att stärka kundernas ställning genom att kunderna i samrådsprocessen ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar. Samrådsmöten med kundernas representanter ska hållas årligen.

Mål med Prisdialogen

Samrådsprocessen

Varje år fattar Gotlands Energis styrelse ett inriktningsbeslut för nästa års fjärrvärmepris samt prognoser för kommande år, baserat på prissättningspolicyn och beräkningar av konkurrenskraft.

Inriktningsbeslutet presenteras vid Prisdialogens årliga samrådsmöte, där du som kund kan bidra med dina synpunkter på vår prismodell och om den ger dig ekonomiska incitament till miljöriktig energieffektivisering.

Efter samrådet genomförs eller planeras eventuella förändringar i vår prismodell, och Gotlands Energis styrelse fattar beslut om fjärrvärmepris för nästkommande år.

Läs mer

Ökade bränslekostnader leder till höjt fjärrvärmepris

Den 1 januari 2024 höjer Geab fjärrvärmepriset. Höjningen beror på kraftigt ökade bränslekostnader, som i sin tur är en konsekvens av den pågående energikrisen i Europa.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Så sätter vi fjärrvärmepriset

Vår prissättning av fjärrvärme är värdebaserad. Det betyder att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig sett till pris och beaktat de mervärden den har för våra kunder.

Vi är stolta medlemmar av Prisdialogen

Prisdialogen har tagits fram för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.