fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Prisdialogen

Stolta medlemmar av prisdialogen

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Varför

För att kunderna ska få bättre förståelse och inflytande på energibolagens prissättning och framtida prisändringar genom årliga möten.

Syfte

Syftet är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för leverantörernas prissättning.

Mål

Målet är att åstadkomma:

  1. Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  2. Transparens i prissättning och prisutveckling
  3. Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  4. Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka prisändringar
  5. Skydd för kunden från kraftiga prisändringar
  6. Utrymme för kunder att påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  7. Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är ändamålsenliga ur ett bredare miljöperspektiv
GEAB Gotlands Energi Elavtal

Om Prisdialogen

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.