fbpx
Generic filters
Exact matches only

Vad är IoT?

IoT är en förkortning av begreppet Internet of Things som är en teknik som kan bidra till en bättre miljö, högre säkerhet, effektivitet och besparingar.

IoT kan mäta eller styra det mesta

IoT fungerar ungefär som ett mobilnät där olika trådlösa sensorer placeras ut och skickar mätvärden och styrsignaler av olika slag. Sensorerna kan du sedan se och styra direkt i  din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Med hjälp av IoT kan du mäta eller styra det mesta. Är det varmt, kallt, fuktigt, fullsatt, vattenbrist, brinner, larmnivå är uppnådd,  slå på/av värme, öppna dörrar, ja precis det du behöver mäta eller styra. 

Fördelar med IoT

IoT har blivit snabbt populärt eftersom det erbjuder en anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning till många av problemen som finns idag.

Förbättrad miljö

Högre säkerhet

Ökad effektivitet

Besparingar

Förbättrad kundupplevelse
GEAB Gotlands Energi Elavtal

Hur stort är IoT?

Det är stort och det blir bara större och större. Det är redan fler uppkopplade enheter än människor i världen. Publik infrastruktur, så som el, vatten, och avlopp, kommer bli den största användaren av IoT, tack vare den fortsatta lanseringen av smarta städer, smarta elmätare och så vidare. Säkerhetssystem, som exempelvis inbrottslarm och webbkameror, kommer bli den näst största användaren av IoT-enheter.

Styrkan med Geab IoT är att vi kan skräddarsy lösningar som möter ditt företags specifika behov. Tekniken finns, det är bara fantasin som sätter stopp. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.