fbpx

Vår organisation

Geab bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 156 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden.

IMG_4602x2LR

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi är moderbolaget. Bolaget ansvarar för fjärrvärmeproduktion och levererar värme och varmvatten till cirka 11 000 gotlänningar i orterna Hemse, Klintehamn, Slite och Visby. I bolaget finns Geabs gemensamma resurser samlade såsom kundservice, IT, ekonomi-, personal- och marknadsfunktion.

Gotlands Elförsäljning AB

Gotlands Elförsäljning är vårt elhandelsbolag och erbjuder fossilfria elavtal till både privatpersoner och företag. Gotlands Elförsäljning har cirka 33 000 elkunder och är certifierade för Schysst elhandel. Bolaget erbjuder även lösningar för elbilsladdning för personbilar och tunga fordon samt lösningar inom solenergi.

IMG_MML_LR
Gatubelysning_Geab

Gotlands Elnät AB

Gotlands Elnät äger elnätet på ön vars uppdrag är att bygga, underhålla och driva ett elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. I uppdraget ingår också att ansluta nya kunder till elnätet. Elnätet är cirka 7 000 km långt och transporterar el till ca 43 000 kunder på Gotland. Utöver den reglerade verksamheten bedriver bolaget även affärer som kompletterar eller främjar nätverksamheten, såsom gatubelysning, fiber/bredband och IoT (Internet of Things).

Åtskillnad

Gotlands Elnät AB är juridiskt och funktionellt åtskild från de konkurrensutsatta delarna av Geabs verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning. All verksamhet inom Geab bedrivs dock under samma varumärke och i vår kommunikation är vi därför extra tydliga med vilket bolag som är avsändare.

Ordinarie

 • Lovisa Fricot-Norén (Vattenfall)
 • Kajsa Kairento (Vattenfall)
 • Henrik Aleryd (Vattenfall)
 • Peter Olsson (Region Gotland)
 • Filip Reinhag (Region Gotland)

 

Suppleanter

 • Pia Rydback (Vattenfall)
 • Stefano Dell Órto (Vattenfall)
 • Lennart Gårdman (Vattenfall)
 • Bo Ekelund (Region Gotland)
 • Wolfgang Brunner (Region Gotland)

 

Arbetstagarrepresentanter

 • Sara Johansson (Unionen)
 • Patrik Malmquist (SEKO)
 • Staffan Sundström (Suppleant)
 • Annie Qvarnberg (SEKO)

Ordinarie

 • Johan Nerfelt, Ordförande (Vattenfall)
 • Niclas Ståhlhandske (Vattenfall)
 • Johanna Forslund (Vattenfall)
 • Peter Olsson (Region Gotland)

 

Suppleanter

 • Wolfgang Brunner, (Region Gotland)
 • Tomas Knutsson (Vattenfall)

Ordinarie

 • Annika Viklund (Vattenfall)
 • Cecilia Zetterström (Vattenfall)
 • Fredrik Carlsson (Vattenfall)
 • Stefan Nypelius (Region Gotland)

 

Suppleanter

 • Kristina Emanuelsson (Vattenfall)
 • Alice Öritsland (Vattenfall)
 • Meit Fohlin (Region Gotland)

 

Arbetstagarrepresentanter

 • Sara Johansson (Unionen)
 • Patrik Malmquist (SEKO)
 • Staffan Sundström (Suppleant)
 • Annie Qvarnberg (SEKO)
Geab_kontor

Geab i siffror

33 000

elkunder

11 000

värmekunder

43 000

elnätskunder

156

anställda
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.