Vattenfall Eldistribution har nu avslutat de planerade garantiarbetena i kontrollstationen i Ygne

Arbetet under veckan har gått enligt plan och utan driftstörningar för våra kunder. Med detta är Gotlandslänkens kontrollanläggning ombyggd och de kritiska aktiviteterna i det komplexa ombyggnadsprojektet har avslutats.

Det finns dock vissa återstående arbeten som Vattenfall inte kan slutföra nu när Gotland går in i en period med hög elanvändning, vilket gör att vi måste avvakta med dessa tills våren då elanvändningen i elnätet är lägre. Tidpunkt för detta är ännu inte bestämt och GEAB planerar att samråda med företag och andra intressenter om en lämplig tid att förlägga detta arbete på.

Med den nya kontrollanläggningen har Vattenfall byggt ett mycket robust, säkert och modernt system, vilket gör  Gotlandslänken rustad för ytterligare 20-25 års drift med mycket hög driftsäkerhet och god elförsörjning.

Om du har frågor kring den här informationen så är du välkommen att kontakta oss via kundservice.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder för det tålamod ni visat under ombyggnadsperioden.
Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB

Denna information mailades till Gotland Energis kunder. Vill du också få nyhetsmail från GEAB?

Anmäl dig till våra mailutskick

* indicates required
/ ( mm / dd )