Gotlands Elnät förlänger möjligheten att installera mikroproduktion på Gotland

Gotlands Elnät AB har beslutat att förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion på ön till och med 2019-12-31. Det innebär att tiden för anslutning förlängs med ytterligare ett år.

Det finns ett stort intresse från våra kunder att bli mikroproducenter och skapa mer förnybar elproduktion på Gotland. Under 2018 beräknas 1,7 MW mikroproduktion anslutas till Gotlands elnät och vid årsskiftet kommer den totalt installerade mikroproduktionen att uppgå till 5,6 MW.

̶ Med den anslutningstakt vi har av mikroproduktion till det gotländska elnätet känner vi oss trygga med att vi kan förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion under hela 2019, säger Kalle Blomberg, elnätschef, GEAB.

Vid årsskiftet beräknas Gotlands elnät ha 540 anläggningar, huvudsakligen solcellsinstallationer, anslutna till elnätet. Det innebär en ökning med 150 stycken sedan förra året.

̶ Vi ser att det finns en ökad efterfrågan kring att ansluta mikroproduktion och det känns positivt att nu kunna erbjuda denna möjlighet. Vår ambition är att de gotländska kunderna ska ha en god och stabil elleverans och dessutom ha möjlighet att ansluta mikroproduktion, säger Kalle Blomberg.