Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

Pressmeddelande från GEAB

 

GEAB bemöter kritiken:

Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

– Gotlands Elnät AB har en långsiktig plan för att underhålla och uppgradera elnätet. De senaste tretton åren har alla intäkter från kundernas elnätsavgifter gått till att göra nödvändiga investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande för Gotlands Elnät AB.

Sedan år 2000 har Gotlands Elnät AB genomfört underhållsarbete för motsvarande 500 miljoner kronor, där stolpar, ledningar och teknisk utrustning förnyats och skogligt underhåll genomförts. Under de senaste tre åren har dessutom underhållsplanen förstärkts med 20 miljoner kronor årligen för att möta ett ökat underhållsbehov i elnätet. Därmed har bolaget upprätthållit en hög underhålls- och investeringstakt.

Under samma period har bolaget investerat drygt 1,8 miljarder kronor i kapacitetshöjande och avbrottsförebyggande åtgärder för att möta kraven och förväntningarna på tillförlitliga elleveranser. Under 2018-2020 fortsätter bolaget med samma investeringstakt för att uppgradera det gotländska elnätet. Bolagets ägare har ett långsiktigt perspektiv och är angelägna om att det håller en hög kvalitet.

̶ I media har det lyfts fram att elnätet på Gotland skulle vara undermåligt. Jag delar inte uppfattningen att det är eftersatt underhåll, däremot har hårda väderförhållanden en stor påverkan på elleveransen vilket gör att vi fortsatt behöver hålla en hög underhålls- och investeringstakt. Sedan 2005 har varje krona som kunderna betalat i elnätsavgifter återförts till elnätet i form av investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande Gotlands Elnät AB.

Under perioden 2018 till 2020 genomförs totalt 130 planerade projekt. Utöver det genomförs cirka 250 anslutningar per år av nya kunder till elnätet. Projekten omfattar allt från vädersäkringsåtgärder, där bolaget gräver ned markkablar och isolerar luftledningar, till modernisering med ny teknisk utrustning och förstärkningar av elnätet. Vattenfall går dessutom in med ytterligare 350 miljoner kronor i ombyggnationen av kontrollstationen för Gotlandslänken och säkrar därmed elförsörjningen till Gotland under de närmaste 25 åren.

̶ I takt med att förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft ökar, krävs att vi fortsätter att utveckla elnätet för framtiden Ett elnät blir aldrig färdigt utan måste hela tiden underhållas och givetvis är det viktigt att vid behov omvärdera underhållsplaner allt eftersom, säger Annika Viklund.