Nyheter för företag

Här berättar vi om ny utveckling inom energiområdet, nya produkter och tjänster samt om intressanta projekt som vi medverkat i.

Gotlands Energi ny medlem i Prisdialogen

Pressmeddelande från Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte valdes Gotlands Energi in som ny medlem i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Styrelsen godkände även 19 ansökningar från andra fjärrvärmebolag om förlängt medlemskap för 2020. Utöver det beviljades Mölndal Energi och Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen.
Styrelsen beviljade Gotlands Energi, GEAB, medlemskap i Prisdialogen. Det innebär att GEAB har genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell. Efter den lokala dialogen, som genomförs vid flera tillfällen, skickas ansökan in till Prisdialogen för central prövning av att fjärrvärmeföretaget har gått igenom stegen i dialogen. Företaget ska också ha presenterat en prisändringsmodell, som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.
-Vi tackar kunderna för deras engagemang i årets prisdialog och ser fram emot fortsatt dialog med dem, säger Adrian Berg von Linde VD på GEAB. Vi tycker att Prisdialogen är ett bra verktyg för att skapa förståelse och förutsägbarhet kring vår prissättning samtidigt som det ges möjlighet att diskutera och lyssna på våra kunder.

Följande företag/orter beviljades förlängt medlemskap i Prisdialogen år 2020:
• E.ON: Hallsberg-Örebro-Kumla, Järfälla, Malmö, Norrköping-Söderköping
• Gävle Energi
• Karlstads Energi
• Kils Energi
• Lidköping Energi
• Mölndal Energi
• Skellefteå Kraft
• Stockholm Exergi
• Vattenfall: Drefviken-Gustavsberg, Motala-Askersund, Nyköping, Uppsala, Vänersborg
• Öresundskraft: Helsingborg och Ängelholm
• Övik Energi

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar
Utöver ansökningar till Prisdialogen godkände styrelsen även de första två ansökningarna till Klimatdialogen. De första medlemmarna i Klimatdialogen är därmed Mölndal Energi och Öresundskraft. Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Om Prisdialogen Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, kansliet@prisdialogen.se

Pressmeddelande Prisdialogen

Har ditt företag fått skador på fastighet eller utrustning till följd av senaste tidens strömavbrott?

På onsdag bjuder vi in företag och svarar på frågor som rör företag och hjälper till att fylla i en skadeståndsanmälan.
Tid: Onsdag den 26:e september kl. 14-18 hos GEAB

Här finns också information om ersättning vid skada: https://gotlandsenergi.se/kundservice/ersattning-vid-skada
Om du har frågor kan du även ringa Kundservice på 0498-28 50 20

Viktig information till Gotlands Energis företagskunder

Ombyggnationen av Gotlandslänken går in i slutfasen

Arbetet med byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken har löpt på enligt tidplan och går nu in i slutfasen med en veckas testperiod. Lördagen den 15 september kommer den andra Gotlandskabeln med ny kontrollutrustning att tas i drift och med det är också ombyggnationsarbetena slutförda. En omfattande ombyggnation som resulterat i att Gotlandslänken står  rustad för ytterligare 20‐25 års drift med mycket hög driftsäkerhet.

Under nästa vecka (v.38) kommer vi att genomföra ett antal tester på den nya anläggningen för att upptäcka eventuella brister som trots omfattande tester på fabrik ändå kan finnas kvar. Systemprov kommer att genomföras och därmed finns det återigen en förhöjd risk för avbrott. De mest kritiska proven kommer att genomföras den 17:e och 18:e september, men prover genomförs även 19-21 september.

Förberedelserna för att undvika strömavbrott under testperioden är omfattande. Framförallt är tillgängligheten på reservkraft mycket hög under veckan. Bemanningen är också förstärkt på samtliga områden för att kunna agera snabbt. Utöver detta står dessutom beredskapsteam redo att när som under dygnet gå in i arbete.

Nu ber vi våra kunder om lite mer tålamod under ombyggnationens slutfas. Vi har full förståelse för att strömavbrotten under ombyggnationen skapat stor olägenhet för våra kunder och vi är uppriktigt ledsna för detta, men bytet av kontrollanläggningen har varit helt nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls en förbättrad övervakning och snabbare felsökning vid fel på utrustningen. Gotlandskablarna kommer att kunna startas upp med  fjärrfunktionalitet, vilket kortar ned avbrottstiden betydligt vid  eventuellt fel på kablarna i framtiden. Kontrollanläggningen är den mest moderna som finns tillgänglig på världsmarknaden, och när den nya anläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk  till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020. Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och här på vår webb  avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms.

 

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB

Ps. Fick du inte vårt nyhetsmail beror det på att vi saknar din mailadress. Skicka den till kundtjanst@geab.vattenfall.se och skriv vilket företag eller vilket namn det står på fakturan så att vi kan lägga in mailadress rätt.