Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Fjärrvärmepriser

GEAB:s fjärrvärmepris kommer att justeras inför 2020 – läs mer om detta här.

Energianvändning mindre än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 958,50 kr/MWh
  • En årsavgift på 315 kr tillkommer och den faktureras uppdelat per dygn.

Energianvändning mer än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 894,47 kr/MWh
  • Flödesdebitering kan tillkomma med 7 kronor per MWh/grad dT

Alla priser är inklusive moms.

För att du ska kunna jämföra kostnader vid olika förbrukningar har vi tagit fram jämförpriser enligt fjärrvärmelagen. Jämförpriserna förutsätter att ingen flödesavgift utgår.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme för konsumenter är framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

GEAB:s prissättningspolicy för fjärrvärme.

Alla priser är inklusive moms.

För att du ska kunna jämföra kostnader vid olika förbrukningar har vi tagit fram jämförpriser enligt fjärrvärmelagen. Jämförpriserna förutsätter att ingen flödesavgift utgår.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme för konsumenter är framtagna av Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket.

GEAB:s prissättningspolicy för fjärrvärme.

Exempel 1: Avgift

dT = 35 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Avgift = 2,3 MWh * (38-35) grader * 7 kr/grad/MWh = 48,30 kr i ökad kostnad

Exempel 2: Återbetalning

dT = 50 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Återbetalning = 2,3 MWh * (50-48) grader * 7 kr/grad/MWh = 32,20 kr i återbetalning

Anslutningskostnad

En fjärrvärmeanslutning offereras separat för varje enskilt objekt. Priset beror på bland annat avstånd till närmaste fjärrvärmeledning, markens beskaffenhet och förväntad energiförbrukning.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att ansluta ditt hus till fjärrvärmen!

Har du några frågor rörande fjärrvärme. Kontakta kundservice eller fyll i en intresseanmälan.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.