fbpx
Generic filters
Exact matches only

Gotlands Energi aviserar höjt fjärrvärmepris 2024

Fjärrvärmen på Gotland har under många år haft en stabil prisutveckling. Men på grund av händelser i världen, som kriget i Ukraina, höjda bränslepriser och hög inflation, påverkas nu fjärrvärmen på Gotland. Gotlands Energi förutspår en högre prisökning än vad som tidigare hade förväntats.  

– Vi kommer behöva höja priset på fjärrvärme avsevärt mer än vad vi förutsåg förra året, säger Oskar Lindehejd, vd Gotlands Energi. 

 

Prisökningen påverkas av fluktuerande marknadspriser  

Under det senaste året har priserna på varor och tjänster, särskilt el och drivmedel, fluktuerat kraftigt. Den exceptionella situationen på energimarknaden, med ökad konkurrens om bränslen, har drivit upp priserna. Detta kommer tydligt återspeglas i årets prissättning av fjärrvärme. Oskar förklarar: 

– Inför detta år genomförde vi en mycket begränsad prisökning (1,9 procent) i hopp om att världsmarknaden skulle stabiliseras. Så blev inte fallet, utan istället har bränslepriserna fortsatt att öka. Vi hade tidigare kommunicerat en justering på 1,5 till 2,5 procent, men jag kan redan nu säga att vi behöver höja priset än mer inför nästa år för att kunna driva en hållbar verksamhet på lång sikt. 

 

Trygg och stabil fjärrvärmeleverans trots höjda bränslepriser 

Gotlands Energi köper bränsle från gotländska skogsägare, och de volymer som förväntas förbrukas nästa år är säkrade. Det finns alltså ingen osäkerhet kring leveransen av fjärrvärmen. Oskar betonar:  

– Vår leverans påverkas inte. Som fjärrvärmekund kan man lita på att få en trygg och stabil värme från Gotlands Energi, även om vi nu behöver köpa bränsle till betydligt högre priser. Fjärrvärmen är fantastisk på det sättet, med sin leveranssäkerhet och fördelar som hållbarhet och låg underhållskostnad. 

 

Återgång till stabil prissättning när marknaden stabiliseras 

När energi- och bränslemarknaden stabiliseras förväntas även fjärrvärmepriset göra det. Bolagets ambition är att alltid vara konkurrenskraftiga på marknaden och ta hänsyn till de mervärden som fjärrvärmen erbjuder, såsom bekvämlighet, pålitlighet och hållbarhet. 

 

Inbjudan till Prisdialog för öppen och transparent dialog  

En inbjudan har skickats till fjärrvärmekunderna för att delta i Prisdialogen, där grundförutsättningarna för fjärrvärmens prissättning kommer att presenteras. Prisarbetet kommer att pågå under sommaren och avslutas med ett samrådsmöte där beslut om fjärrvärmepriset för 2024 och framtida prognoser kommer att presenteras.  

– Målet är att främja en öppen och transparent dialog samt att kunderna ska kunna förstå bakgrunden till prissättningen i år, avslutar Oskar. 

 

Läs mer om Prisdialogen här

 

Avsändare: Gotlands Energi AB

 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.