Ansluta fastighet till elnätet

Vad kostar din nyanslutning?

Avgiften är ett genomsnittspris enligt en zonmodell och är lika i respektive zon oavsett var i Sverige anslutningen sker. Priset baserar sig på Energimarknadsinspektionens, Ei:s, egen modell.

Vi följer Ei:s fastställda metod för att beräkna högsta skäliga anslutningsavgift för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16-25 A.

Ei uppdaterar kostnaderna i schablonmetoden varje år. Detta sker genom att kostnaderna indexeras för att på så sätt följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning. Har du frågor om vad som gäller vid större anslutningar kontakta oss.

Steg för steg

Var ute i god tid! Räkna med att det tar minst tolv veckor från godkänd och påskriven offert. Beroende på olika förutsättningar, t ex. långa avstånd, kan det ta längre tid.

Steg 1 – Få en prisindikation.

Om du vill få en uppfattning om kostnaden för elanslutningen kan du göra en förfrågan.
Här gör du en förfrågan om en prisindikation.

Steg 2 – Kontakta ett elinstallationsföretag

Kontakta ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss.

I föranmälan ska det framgå vad som ska göras samt bifogas en karta med fastigheten inritad och en situationsplan där en önskad placering av ditt mätarskåp är inritat.

Steg 3 – Vi skickar en offert

Vi skickar en offert till dig på anslutningsavgiften efter att vi mottagit elinstallatörens föranmälan. I offerten framgår vad du respektive GEAB ska göra. GEAB påbörjar inget arbete innan en föranmälan och beställning från dig har inkommit.

Steg 4 – Fyll i beställningsblankett

Du beställer anslutningen genom att skriva under beställningsblanketten som bifogas med offerten och skickar tillbaka den till oss.

Steg 5 – Klart för start

Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. För att veta vad som krävs just för din anslutning gör vi en projektering och beredning innan utförandet kan påbörjas.

Steg 6 – Elinstallatören utför sitt jobb

Förutom att göra elinstallationen i huset, sätter din elinstallatör upp ditt mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner. GEAB gräver schaktet fram till din närmaste fastighetsgräns och du gräver schaktet på din fastighet. GEAB förlägger sedan kabeln i schakten fram till ditt mätarskåp. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss och vi förlägger kabel och sätter upp elmätaren, då startar debitering av din anläggning.

Steg 7 – Din bostad får el

Du får information om ditt abonnemang när elmätaren är inkopplad i ditt mätarskåp. Din elinstallatör ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.
Vi återställer marken utanför din fastighet och du ser till att marken återställs på din fastighet.

Vad händer när din anslutning är klar?

Om din elanslutning är till det gotländska elnätet, som ägs av GEAB, kommer du per automatik att få ett anvisningsavtal från Gotlands  Elförsäljning AB som är vad man kallar det ”anvisad leverantör”, dvs det finns ett avtal som säger att nya elnätskunder alltid ska få el, oavsett om de har tecknat ett elavtal eller inte, och denna leverans står Gotlands Elförsäljning för.

Du väljer själv abonnemangsform för elnätskostnaden, om inget aktivt val görs får du enkeltariff. Läs mer om olika abonnemang här  på hemsidan eller kontakta vår kundtjänst.