Gotlands Energi ny medlem i Prisdialogen

Pressmeddelande från Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte valdes Gotlands Energi in som ny medlem i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Styrelsen godkände även 19 ansökningar från andra fjärrvärmebolag om förlängt medlemskap för 2020. Utöver det beviljades Mölndal Energi och Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen.
Styrelsen beviljade Gotlands Energi, GEAB, medlemskap i Prisdialogen. Det innebär att GEAB har genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell. Efter den lokala dialogen, som genomförs vid flera tillfällen, skickas ansökan in till Prisdialogen för central prövning av att fjärrvärmeföretaget har gått igenom stegen i dialogen. Företaget ska också ha presenterat en prisändringsmodell, som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.
-Vi tackar kunderna för deras engagemang i årets prisdialog och ser fram emot fortsatt dialog med dem, säger Adrian Berg von Linde VD på GEAB. Vi tycker att Prisdialogen är ett bra verktyg för att skapa förståelse och förutsägbarhet kring vår prissättning samtidigt som det ges möjlighet att diskutera och lyssna på våra kunder.

Följande företag/orter beviljades förlängt medlemskap i Prisdialogen år 2020:
• E.ON: Hallsberg-Örebro-Kumla, Järfälla, Malmö, Norrköping-Söderköping
• Gävle Energi
• Karlstads Energi
• Kils Energi
• Lidköping Energi
• Mölndal Energi
• Skellefteå Kraft
• Stockholm Exergi
• Vattenfall: Drefviken-Gustavsberg, Motala-Askersund, Nyköping, Uppsala, Vänersborg
• Öresundskraft: Helsingborg och Ängelholm
• Övik Energi

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar
Utöver ansökningar till Prisdialogen godkände styrelsen även de första två ansökningarna till Klimatdialogen. De första medlemmarna i Klimatdialogen är därmed Mölndal Energi och Öresundskraft. Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Om Prisdialogen Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, kansliet@prisdialogen.se

Pressmeddelande Prisdialogen

Fjärrvärmeseminarium

GEAB i samarbete med Danfoss bjöd in till ett seminarium för bostadsbolag och bostadrättsföreningar för att prata om hur fjärrvärme fungerar i fastigheten och hur man med enkla medel kan spara energi och öka komforten.

inbjudan-energiseminarium-8-november-bild

Agenda

  • Vad är flödesavgift och varför har man det?
  • Hur fungerar en fjärrvärmeväxlare?
  • Hur får vi vårt värmesystem att fungera på bästa sätt?
  • Hur mycket kan vi spara?
  • Hur blir komforten?

Ett tjugotal intresserade samlades för att lyssna, ställa frågor och diskutera ovanstående.

Närvarande från GEAB var Anna Ekman, Kalle Blomberg och Staffan Sundström. Närvarande från Danfoss var Per-Anders Liljeblad och Christer Göransson.

Information från mötet

Per-Anders Liljeblads presentation om injustering av fastighetens värmesystem, del 1 och del 2. Läs mer om OPTIMAL 2-metoden för att justera in tvårörssystem på Danfoss hemsida.

Kalle Blombergs presentation om  GEAB:s fjärrvärme.

Läs mer om GEAB:s fjärrvärme på vår hemsida.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring ovanstående, kontakta Anna Ekman på anna.ekman@geab.vattenfall.se eller 0498- 28 52 48.

Oförändrat fjärrvärmepris 2017

Vi bedömer att de investeringar och underhåll som behövs för att du ska få en fortsatt trygg och säker leverans kan hanteras med ett oförändrat fjärrvärmepris.

GEAB:s fjärrvärmepris ligger därför kvar på 2016 års nivå även under 2017.

mamma_barn

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

Energiavgift 766,8 kr/MWh
Årsavgift 252 kr
Ingen flödesavgift

Förbrukning högre än 50 MWh/år

Energiavgift 715,58 kr/MWh
Ingen årsavgift
Flödesavgift 5,6 kr/MWh, grad dT

Priser exkl moms och gäller från och med 1 januari 2016.

Fjärrvärme från GEAB – en prisvärd trygghet

Med fjärrvärme från GEAB får du en bekväm, bekymmersfri uppvärmning med obegränsad tillgång till värme och varmvatten året runt – samtidigt som du spar på naturens resurser!

Mer information

Du hittar mer information om priser och leveransvillkor på våra fjärrvärmesidor.

Du kan även logga in på Mitt GEAB för att se statistik över din förbrukning.