Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Mer vindkraft och solel på Gotland

Efter Vattenfalls tekniska förnyelse av anläggningarna till Gotlandsförbindelsen finns nu möjlighet att ansluta mer elproduktion på Gotland. Den ombyggda förbindelsen har fått en förbättrad teknisk funktionalitet och styrning, vilket nu öppnar upp för att Gotland ska kunna bli mer självförsörjande på förnybar el.

Sedan juni 2017 har GEAB haft ett stopp för anslutning av produktionsanläggningar men kommer nu återigen, tack vare den tekniska förnyelsen, kunna erbjuda anslutning av en del effekt. Totalt handlar det om 65 MW ny vindkraft och 65 MW ny solel, tillräckligt för att tillföra förnybar el till ca 15 000 villor på årsbasis runt om på Gotland.

Lika mycket solel som vindkraft

Systemanalys som gjorts har kommit fram till att det är möjligt att erbjuda lika mycket utrymme för ny solel som för ny vindkraft då de två produktionsslagen producerar som bäst vid olika tidpunkter under dygnet och året. På hösten och vintern, då det blåser som mest är produktionen av vindkraft som störst, medan det är få soltimmar. Under sommarhalvåret är fördelningen det omvända.

Kombinationen av vindkraft- och solelproduktion på Gotland minskar belastningen i elnätet och ger generellt mindre belastningstoppar och mindre tid utan produktion. Detta leder till ett effektivare nyttjande av nätet. På grund av synergieffekter mellan produktionsslagen reduceras kostnaderna för utbyggnaden av nätet vilket i slutändan kommer att gynna kunderna, säger Kalle Blomberg, VD för Gotlands Elnät AB.

Intresset är stort

Intresset för att ansluta är stort och GEAB hanterar turordningen för vind- och solelsprojekt i två separata kölistor.
-I och med att vindkraften och solelen inte producerar som bäst samtidigt ska de heller inte konkurrera om plats i nätet och därför separeras nu de två produktionsslagen i två köer för att ansluta, en för vindkraft och en för solel, säger Kalle Blomberg.

Ny tariff vid årsskiftet 2021

Även för befintliga vindkraftskunder jobbar GEAB aktivt med förbättringar.

Som en del i detta kommer en ny tariff för elproduktionskunder att släppas vid årsskiftet 2021. Strategin för tariffen är framtagen tillsammans med Gotlands Vindelsproducenter och kommer kostnadsmässigt bättre reflektera nuvarande marknadsläge med de mycket låga spotpriser som råder. Beräkningarna för den nya tariffen kommer påbörjas under hösten, avslutar Kalle.

Ansökan anslutning vind- och solel

Anslutningen gäller*
SolelVindkraft


Frågor och svar

För att det är möjligt. Vindkraft och solel konkurrerar inte vad gäller tidpunkter då de producerar som bäst, sett varken till dygnet eller över året. På hösten och vintern, då det blåser som mest är produktionen av vindkraft som störst, medan det är få soltimmar och solen står lågt på himlen, så solelsproduktionen i sin tur är mycket liten. Under sommarhalvåret är fördelningen det omvända. Det blåser också oftare på natten och när det är molnigt, alltså under tidpunkter då solinstrålningen är liten, en solig dag är det tvärtom.

Nej, det gör det inte då vindkraft och solel inte producerar som bäst samtidigt. Systemanalys som gjorts har kommit fram till att 65 MW ny intermittent produktion är rimlig på Gotland.

Idag har vi inga sådana intressenter, men givetvis förfördelar inte GEAB något specifikt energislag. Skulle det tillkomma intresse för andra energislag kommer GEAB ta ställning till det.
Produktion som är väderberoende. Produktionen kan inte planeras utan dess maximalt möjliga produktion styrs av rådande väderförhållanden.
För att GEAB ser att det är möjligt kapacitetsmässigt med lika stor andel ny solel som ny vindkraft.
Nej, dessa 65 MW är till för anläggningar för ren produktion som inte kopplas på ett befintligt uttagsabonnemang.
Planerade vindkraftsprojekt på Gotland är av olika storleksordning, så det beror helt på vilka projekt som kommer att anslutas. GEAB har en kölista för att hantera turordningen för projekten.
Intresset för att ansluta rena solelsproduktionsanläggningar ökar, men det är svårt att uppskatta hur många projekt det kan komma att bli. GEAB har en kölista för att hantera turordningen för projekten.
Då produktionsslagen inte konkurrerar om tidpunkter då de producerar som bäst ska de heller inte konkurrera gentemot varandra om utrymmet i nätet. Två separata köer är därför lämpligt för att uppnå likabehandling. Enligt regelverket är elnätsbolag skyldiga att jobba för ett effektivt nyttjande av nätet. GEAB ser att detta är ett viktigt led i arbetet.

Lämna din intresseanmälan i formuläret här på sidan. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.