fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Förnyelse av elnätet till Näsudden

Gotlands Elnät undersöker nu hur man ska förnya elnätet till Näsudden. Samtidigt behöver överföringskapaciteten på samma sträcka öka för att tillvarata den stigande produktionen av förnybar energi i området.

Hela energisystemet håller på att förändras. Prognoser tyder på en fördubbling av Sveriges elanvändning fram till 2045 främst på grund av elektrifiering av transport- och industrisektorn. Samma trend förutspås på Gotland. Ökad produktion av förnybar energi kommer att behövas för att möjliggöra ett fossilfritt liv.     

– Gotlands Elnät undersöker nu hur man ska förnya elnätet till Näsudden och samtidigt öka överföringskapaciteten från Näsudden till övriga Gotland för att ta tillvara den ökande produktionen av förnybar energi, säger Kalle Blomberg VD Gotlands Elnät.

 Gotlands Elnät har gett High Voltage Consulting AB i uppdrag att utföra en förstudie som kommer utföras under våren 2022.

 – Syftet med förstudien är att kartlägga nuläget när det gäller överföringskapacitet samt att identifiera och diskutera hinder och möjligheter för att kunna ta tillvara på den ökande produktionen samtidigt som elnätet förnyas. En förstudie medför bland annat fältbesök och vissa inmätningar i området, säger Kalle.

 På södra Gotland planeras även en ombyggnation av den befintliga kraftledningen som går från Ygne till Hemse.

 – Den ombyggda ledningen ska ge en säkrare och effektivare drift av elnätet som är en viktig del i energiomställningen för ett hållbart och klimatsmart samhälle på Gotland. Just nu bjuder vi in till samråd för ombyggnationen Ygne till Hemse där berörda och intresserade får vara med vid planeringen och lämna synpunkter och annan information som kan vara relevant för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt för alla, avslutar Kalle.

Inbjudan till samråd Ygne-Hemse och mer information hittar du här

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.