Fortsatt risk för elavbrott när Gotlandslänkens hjärta moderniseras

I samband med bytet av kontrollanläggning för Gotlandslänken har Gotland drabbats av återkommande strömavbrott. Bytet av kontrollanläggningen är nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Ett omfattande moderniseringsarbete pågår just nu av Gotlandslänken där Vattenfall Eldistribution byter kontrollanläggning till likströmskablarna, belägna mellan Västervik på fastlandet och Ygne på Gotland. Bytet beräknas fortsätta i två veckor och under den tiden råder en förhöjd risk för strömavbrott.
Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens ”hjärta” och säkerställer att överföringen av el fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980‐talet börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att orsaka störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik.
Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor är Gotlandslänken rustad för ytterligare 20‐25 års drift.

̶ Den nya kontrollanläggningen är nödvändig för att trygga elförsörjningen till Gotland.
Ombyggnationen bidrar till ett stabilare elnät och gör det möjligt att producera mer
lokal energi på Gotland i framtiden, säger Jan Karlsson, VD GEAB.
Det operativa arbetet påbörjades i mitten av juli och kommer att pågå till slutet av
september, en period då elförbrukningen är förhållandevis låg vilket är nödvändigt för
projektets genomförande. De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland
har orsakats av det pågående arbetet och risken för störningar är inte över.

̶ Vi har stor förståelse för att de elavbrott som har uppstått skapat irritation och frustration för boende och verksamma på Gotland, men i slutändan kommer den nya kontrollanläggningen bidra till att säkra den framtida elförsörjningen till ön, säger Jan Karlsson.
När den nya kontrollanläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare
väder och ökad elanvändning.