Förlängd övergångsperiod för anslutning av mikroproduktion

Pressmeddelande från GEAB

Förlängd övergångsperiod för anslutning av mikroproduktion

GEAB fattade 2017-08-30 beslut om att inte tillåta anslutning av ny produktion på Gotland för att inte öka risken för totalavbrott. Tidpunkt för ikraftträdandet sattes till den 1/11 2017.

Då vi fått många kundförfrågningar rörande mikroproduktion som kräver längre genomförandetid har GEAB nu fattat beslutet att tillåta anslutning av mikroproduktion fram till 30/6 2018. Vi bedömer att detta beslut ger en måttligt ökad risk för avbrott då den bedömda ökade anslutningen understiger 1 MW.

Kommentar:

-Vi har ett starkt intresse för förnybar energi och mikroproduktion här på Gotland. Vi vill givetvis inte att någon som redan satsat pengar på solpaneler eller annan mikroproduktion blir drabbad av det beslut vi fattade 2017-08-30. Totalt medför denna förlängda övergångsperiod en ytterligare anslutning av 1 MW solkraft.

För ytterligare information kontakta:

Jan Karlsson VD 0498-285000