Fast eller rörligt elpris?

Du som är elkund kan spara pengar genom att göra ett aktivt val av elavtal. Välj själv om du vill teckna ett tidsbundet elavtal med fast pris eller ett rörligt pris som följer elbörsens variationer. Om du inte aktivt väljer typ av elavtal när du flyttar till en ny bostad på Gotland får du automatiskt vårt anvisningspris.

Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Du kan välja från vilket elbolag du vill köpa din el, men nätbolagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsbolag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen.

Eftersom priset går upp och ner kan du som kund låsa dina priser eller välja att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som fasta och rörliga bankräntor.

Fast elpris

Våra tidsbundna avtal ger dig möjlighet att binda ditt elpris i 1, 2 eller 4 år. Fördelen är att du slipper överraskningar och om det rörliga elpriset går upp, fortsätter du att betala ditt avtalade pris. Nackdelen är om det rörliga elpriset sjunker och blir lägre än ditt avtalade fasta elpris.

Anvisat elavtal

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras och ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in så anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Gotlands Elnät anvisar inflyttade kunder som inte gjort någon annat val till Gotlands Elförsäljning.

Därför får du ett Anvisat avtal

Om du som kund inte själv har kontaktat oss på Gotlands Elförsäljning och därmed inte har kunnat godkänna några avtalsvillkor, får du som är nyinflyttad ett Anvisat elavtal. Det är ett avtal med rörligt pris som gäller tillsvidare utan någon uppsägningstid. De enda villkor som tillämpas är de allmänna avtalsvillkoren för branschen som tagits fram i överenskommelse med Konsumentverket. Som nyinflyttad får du omgående information rörande det anvisade avtalet och de priser som gäller.

GEAB har leveransplikt

Om du aktivt säger upp ett elavtal hos oss utan att göra något annat val har vi så kallad leveransplikt till dig. Det betyder att vi ansvarar för att du får ström till ditt hem till dess att något annat elhandelsföretag tar över leveransen till dig. Även i dessa fall får du ett Anvisat avtal.