Inlägg av Anna Ekman

Fjärrvärmepriser 2018

GEAB:s fjärrvärmepris kommer att ligga kvar på 2017 års nivå även under 2018. Vår fjärrvärme är lokalt producerad i Visby, Hemse, Klintehamn och Slite av främst förnybara bränslen och spillvärme […]