fbpx
Generic filters
Exact matches only

Vanliga frågor och svar

Hur går det till att beställa och installera solceller, vad kostar solceller och hur mycket får jag betalt för min överskottsel? Det är några av frågorna vi får – här har vi samlat svaren på de vanligaste.

Sälja el från solceller

Din solcellsanläggning är kopplat till elnätet via husets elsystem. Det innebär att den el du inte själv använder automatiskt matas ut på elnätet.

Du kan få betalt för elen genom att teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag. Vi på Geab köper gärna din fossilfria solel.

Du kan även att lagra solel i ett batteri för att kunna använda din egenproducerade solel när solen inte skiner. 

För att kunna sälja din el behöver du ha ett inmatningsabonnemang och ett elhandelsavtal. Din inmatning av el måste göras via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur mycket du får betalt för din överskottsel beror på vad det elhandelbolag du tecknar elhandelsavtal med erbjuder. Vi på Gotlands Elförsäljning har två olika avtal beroende på hur stor din anläggningseffekt är.

Produktionsavtal

Om din anläggnings installerade effekt är mindre än 43,5 kW får du en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris utan något avdrag.

Om din anläggnings installerade effekt är mer än 43,5 kW får du en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris minus 4 öre/kWh i avdrag.

Elnätsbolaget skickar ut en blankett där du anger det kontonummer du vill att ersättningen sätts in på. Ersättningen sätts in via autogiroöverföring varje månad. Får vi inte in några uppgifter från dig kommer du få en utbetalningsavi när ersättningsbeloppet överstiger 2 000 kr.

→ Anmälan till utbetalning av produktionsöverskott här 

Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på högst 100 A har rätt till skattereduktion på 60 öre per kilowattimmar (kWh) för den överskottsel som anläggningen matar ut på nätet. 

Gotlands Elnät AB skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket varje år.

Du kan få skattereduktion för max 30 000 kWh per år och du kan inte få skattereduktion för fler kWh än du köper.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Beställa och installera solceller

Vad kostnaden för solceller blir för just ditt tak beror på hur stort det är och hur solcellsanläggningen behöver anpassas för ditt tak.

Skicka in en intresseanmälan för ditt tak för att få en uppskattning på vad solceller skulle kosta dig och hur mycket du kan spara.

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar. Vi installerar dock inte solceller på eternittak eller tak med aluminiumplåt. I övrigt gäller följande för att vi ska installera en solcellsanläggning:

 • Huset som panelerna ska monteras måste vara anslutet till elnätet och ha en elcentral
 • Takytan ska helst vara riktad mot syd, väst eller öst
 • Takytan är till största delen fri från skugga
 1. Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, får du tillbaka en prisindikation på hur mycket det skulle kunna kosta. Den är baserad på de uppgifter du lämnat i intresseanmälan, samt vissa standardantagande.
 2. Om du fortfarande är intresserad och vill få en offert kontaktar någon av våra rådgivare dig för att boka ett platsbesök, där ni gemensamt går igenom förutsättningarna och du får möjlighet att ställa frågor.
 3. Efter platsbesöket skräddarsyr vi en offert utifrån dina förutsättningar. Vi stämmer av de sista detaljerna så att allt blir rätt. 
 4. Du får din offert via en länk till din mailadress och vill du gå vidare med beställningen så godkänner du offerten genom digital signering. 
 5. Vi föranmäler att du kommer att installera solceller till ditt elnätsbolag. När anmälan är godkänd kontaktar en installatör dig för att boka in en tid och dag som passar dig. 
 6. Några dagar innan installationen levereras dina solpaneler.
 7. Vi installerar din solcellsanläggning. När arbetet är klart och godkänt gör vi en färdiganmälan till ditt elnätsbolag.
 8. Innan du slår på din anläggning så behöver ditt elnätsbolag kontrollera din elmätare och installation. Din elmätare kan behöva bytas då inte alla mätare har den nya funktionen för att mäta in- och utgående el.
 9. När dina solceller är igång och producerar el så tecknar du ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag för att få betalt för den överskottsel från din anläggning som går ut på nätet.

Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. 

Ja, det gör vi. Du gör en intresseanmälan via vår hemsida.

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el medan reparationsarbetet på elnätet pågår.

Normalt behövs inte bygglov för att sätta upp solceller så länge dem följer takets lutning. Det finns dock undantag om man har sin fastighet på detaljplanerad mark eller har en fastighet som är K-märkt. Visby innerstad är också ett speciellt område då det är märkt som världsarvsstad. På Region Gotlands hemsida kan man snabbt ställa en fråga för att få veta vad som gäller för just sin fastighet.

Börja använda solceller

Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till ditt elnätsbolag (i detta fall Gotlands Elnät AB). När elnätsbolaget fått veta att anläggningen är färdiginstallerad kontaktar de dig för att bestämma en tid för kontroll av elmätaren. 

Du får inte slå på din anläggning förrän elmätaren har kontrollerats.

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet.

Därför får du inte sätta på din anläggning förrän din elmätare har kontrollerats.

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt – även din produktion – som förbrukning. Behöver din elmätare bytas görs det kostnadsfritt av ditt elnätsbolag efter att vi har anmält att din solcellsanläggning är färdiginstallerad.

Solpaneler är vinklade och hala. Det innebär att löv och snö lätt blåser av och inte blir liggande på taket. Dessutom regnar det tillräckligt mycket i Sverige för att du inte ska behöva rengöra dina paneler.

Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp med några års mellanrum. Om panelerna skulle täckas med snö eller löv kommer de att leverera mindre el än normalt. Du kan då försiktigt ta bort snö och löv med en mjuk sopkvast. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.