fbpx

Vanliga frågor och svar

Hur går det till att beställa och installera solceller, vad kostar solceller och hur mycket får jag betalt för min överskottsel? Det är några av frågorna vi får – här har vi samlat svaren på de vanligaste.

Beställa och installera solceller

Vad kostnaden för solceller blir för just ditt tak beror på hur stort det är och hur avancerad design på solcellsanläggningen det kräver. 

Skicka in en intresseanmälan för ditt tak för att få en uppskattning på vad solceller skulle kosta dig och hur mycket du kan spara.

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar. Vi installerar dock inte solceller på eternittak. I övrigt gäller följande för att vi ska installera en solcellsanläggning:

 • Huset som panelerna ska monteras måste vara anslutet till elnätet och ha en elcentral
 • Huset har en huvudsäkring på minst 16 A
 • Huset har en fri takyta på minst 10 kvadratmeter
 • Takytan ska helst vara riktad mot syd, väst eller öst
 • Takytan är till största delen fri från skugga
 1. Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontaktar någon av våra rådgivare dig för att boka ett platsbesök där ni gemensamt går igenom förutsättningarna och du får möjlighet att ställa frågor.
 2. Efter platsbesöket skräddarsyr vi en offert utifrån dina förutsättningar som vi skickar till dig. Vi stämmer av de sista detaljerna så att allt blir rätt. 
 3. Du får din offert. Ser allt bra ut skickar vi in din beställning. 
 4. Vi föranmäler att du kommer att installera solceller till ditt elnätsbolag. När anmälan är godkänd kontaktar en installatör dig för att boka in en tid och dag som passar dig. 
 5. Några dagar innan installationen levereras dina solpaneler.
 6. Vi installerar din solcellsanläggning. När arbetet är klart och godkänt gör vi en färdiganmälan till ditt elnätsbolag.
 7. Innan du slår på din anläggning så behöver ditt elnätsbolag kontrollera din elmätare.
 8. När dina solceller är igång och producerar el så tecknar du ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag för att få betalt för den överskottsel från din anläggning som går ut på nätet.

Geabs standardpaket kan producera mellan 1 300–10 000 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. Du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner.

Ja, det gör vi. Du gör en intresseanmälan via vår hemsida eller kontaktar oss direkt.

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el medan reparationsarbetet på elnätet pågår.

Normalt behövs inte bygglov för att sätta upp solceller så länge dem följer takets lutning. Det finns dock undantag om man har sin fastighet på detaljplanerad mark eller har en fastighet som är K-märkt. Visby innerstad är också ett speciellt område då det är märkt som världsarvsstad. På Region Gotlands hemsida kan man snabbt ställa en fråga för att få veta vad som gäller för just sin fastighet.

Börja använda solceller

Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till ditt elnätsbolag (i detta fall Gotlands Elnät AB). När elnätsbolaget fått veta att anläggningen är färdiginstallerad kontaktar de dig för att bestämma en tid för kontroll av elmätaren. 

Du kan inte slå på din anläggning förrän förrän elmätaren har kontrollerats.

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet.

Därför ska du inte sätta på din anläggning förrän din elmätare har kontrollerats.

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt – även din produktion – som förbrukning. Behöver din elmätare bytas görs det kostnadsfritt av ditt elnätsbolag efter att vi har anmält att din solcellsanläggning är färdiginstallerad.

Solpaneler är vinklade och hala. Det innebär att löv och snö lätt blåser av och inte blir liggande på taket. Dessutom regnar det tillräckligt mycket i Sverige för att du inte ska behöva rengöra dina paneler.

Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp med några års mellanrum. Om panelerna skulle täckas med snö eller löv kommer de att mindre el som normalt. Du kan då försiktigt ta bort snö och löv med en sopkvast. 

Sälja el från solceller

Din solcellsanläggning är kopplat till elnätet via husets elsystem. Det innebär att den el du inte själv använder automatiskt matas ut på elnätet.

Du kan gå betalt för elen genom att teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag. Vi på Geab köper gärna din fossilfria solel.

Du kan även att lagra i solel i ett solcellsbatteri för att kunna använda din egenproducerade solel när solen inte skiner. En solig sommardag producerar dock din anläggning mer el än ditt hushåll kan använda och ett batteri kan lagra och överskottsel går ut på nätet.

För att kunna sälja din el behöver du producera förnybar el och ha ett inmatningsabonnemang och ett elhandelsavtal.

Din elanläggning får ha en huvudsäkring på högst 100 A och uttag och din inmatning av el måste göras via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur mycket du får betalt för din överskottsel beror på vad det elhandelsföretag du tecknar elhandelsavtal med erbjuder. Vi på Geab har två olika avtal beroende på hur stor din anläggningseffekt och huvudsäkring är.

Produktionsavtal
Vi erbjuder ett så kallat produktionsavtal till dig som:

 • Har en huvudsäkring på högst 63 A
 • Har en anläggning med inmatningseffekten på max 43,5 kWp

Med ett produktionsavtal får du ersättning motsvarande den nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris utan något avdrag.

Småskaligt elproduktionsavtal
Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på upp till 100 A och en installerad effekt på över 43,5 kWp erbjuder vi en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris minus 4 öre/kWh i avdrag.

Dessutom kan du begära skattereduktion med 60 öre per kWh såld el. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.  Därefter begär du  skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på högst 100 A har rätt till skattereduktion på 60 öre per kilowattimmar (kWh) för den överskottsel som anläggningen matar ut på nätet. 

För att ta del av skattereduktionen behöver du anmäla till ditt elnätsföretag (i detta fall Gotlands Elnät AB) att du framställer förnybar el. Därefter kan du begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration. Du kan få reduktion för max 30 000 kWh per år och och du kan inte få skattereduktion för fler kWh än du köper.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.